Výpočet invalidního důchodu 2021

V Česku jsou vypláceny tři druhy invalidních důchodu: invalidní důchod prvního stupně, invalidní důchod druhého stupně a invalidní důchod třetího stupně. Výše invalidního důchodu se odvíjí od příjmů a získané době pojištění. Při výpočtu invalidního důchodu se doba pojištění dopočítává.

Při výpočtu invalidního důchodu I. stupně se každý rok pojištění počítá z 0,5 %, u invalidního důchodu II. stupně z 0,75 % a u invalidního důchodu III. stupně z 1,5 %. Z tohoto důvodu tedy přiznaný stupeň invalidity značně ovlivňuje měsíční výši invalidního důchodu. Základní výměra důchodu je však shodná pro všechny invalidní důchody. Rozdílný zápočet má vliv na procentní výměru invalidního důchodu.

Výpočet

První redukční hranice (do 15595 Kč) 15595 Kč

Druhá redukční hranice (od 15595 Kč do 141764 Kč) 3706 Kč

Výpočtový základ 19302 Kč

Procentní výměra pro invalidní důchod 1. stupně 4150 Kč

Procentní výměra pro invalidní důchod 2. stupně 6225 Kč

Procentní výměra pro invalidní důchod 3. stupně 12450 Kč

Základní výměra důchodu 3550 Kč

Výsledek

Měsíční invalidní důchod 1. stupně 7 700 Kč

Měsíční invalidní důchod 2. stupně 9 775 Kč

Měsíční invalidní důchod 3. stupně 16 000 Kč

Starší verze

Praktické

Populární na Dům financí

CMP