Podnikání (strana 4)

Pojištění čtení na 2 minuty

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti alespoň po část roku 2020 je nutné příslušné zdravotní pojišťovně odevzdat do 3. 5. 2021 přehled o příjmech a výdajích za loňský rok.

Pojištění přečtete do minuty

Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti přináší určité výhody při placení zdravotního pojištění, zejména nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Kdo nemusí platit měsíční zálohy?

Pojištění čtení na 2 minuty

Za měsíce březen až srpen loňského roku bylo prominuto zdravotní pojištění všem OSVČ. Kolik tedy musí na zdravotním pojištění za loňský rok zaplatit minimálně OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost?

Daně Penze Zaměstnání přečtete do minuty

Daňový základ za rok 2020 snižují vlastní vklady na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Zaměstnancům vznikne nárok na daňovou vratku. Jak vysoký může být daňový odpočet?

Pojištění přečtete do minuty

Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok na nemocenskou pouze v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Čím vyšší platby, tím vyšší nemocenská.

Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

Zdravotní pojištění se platí z jakkoliv vysoké hrubé mzdy, sociální pojištění však nikoliv. Z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí. Jak je to v roce 2021?

Penze Pojištění čtení na 2 minuty

Sociální a zdravotní pojištění musí alespoň v minimální výši platit nejenom zaměstnanci a OSVČ, ale i osoby bez zdanitelných příjmů nebo lidé účastni na dobrovolném důchodovém pojištění.

Praktické

Populární na Dům financí