Důchodové nástrahy podnikatelů

štítky Investice Penze čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

V příštích letech poroste úloha vlastního finančního zajištění na penzi. Nejvíce přitom musí spořit a investovat na důchod osoby samostatně výdělečně činné. I při vysokých ziscích jsou totiž na tom podnikatelé často důchodově hůře než zaměstnanci s minimální mzdou. Jak je to možné?

Měsíční částku starobního důchodu ovlivňují rozhodné příjmy a získaná doba pojištění v celých ukončených letech. U osob samostatně výdělečně činných se osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky) vypočítává z jednotlivých ročních vyměřovacích základů. Např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se příjmově hodnotí období v letech 1986 až 2023.

Živnostníci mají nízký vyměřovací základ

Vyměřovacím základem u osob samostatně výdělečně činných je částka, ze které bylo v daném roce zaplaceno sociální pojištění. Nejedná se tedy o roční příjmy ani o roční zisk. Vyměřovací základ OSVČ je často pod úrovní minimální mzdy.

Praktický výpočet

Podnikatel Radim měl v roce 2023 roční příjem ve výši 1000000 Kč, výdaje uplatňuje 60% výdajovým paušálem. Pan Radim není účasten v daňovém paušálu, protože má i relativně vysoké příjmy z nájmu.

Daňovým základem ze samostatné výdělečné činnosti je částka 400000 Kč (1000000 Kč – (1000000 Kč × 60 %). Vyměřovací základ za rok 2023 však byla polovina daňového základu, což je částka 200000 Kč. Roční vyměřovací základ ve výši 200000 Kč přitom odpovídá hrubé měsíční mzdě 16667 Kč (200000 Kč: 12 měsíců).

Přestože „vydělal“ pana Radim za loňský rok téměř milión korun (skutečné výdaje měl minimální), tak pro důchodové účely je na tom hůře než zaměstnanec pracující za minimální mzdu. Této skutečnosti bude následně odpovídat i měsíční částka starobního důchodu a průměrný důchod bude značně podprůměrný.

Doba pojištění je stejná

U doby pojištění, která hraje při výpočtu starobního důchodu rovněž velkou roli, není rozdíl, zdali byla vykonávána samostatná výdělečná činnost nebo závislá činnost. Pro důchodové účely se rok podnikání a rok zaměstnání počítá stejně.

Závěrem

Většina osob samostatně výdělečně činných je na tom pro důchodové účely hůře než zaměstnanci pracující za podprůměrnou mzdu. Zodpovědní živnostníci a podnikatelé této skutečnosti přizpůsobují své finanční plánování.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí