Měsíční paušální daň nebo roční výdajový paušál

štítky Daně Pojištění čtení na 3 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Veškeré daňové a administrativní povinnosti si mohou OSVČ značně snížit využitím některého paušálu. Pro některé OSVČ je daňově výhodnější vstup do měsíčního daňového paušálního režimu, pro jiné OSVČ vychází daňově lépe stanovovat roční daňový základ výdajovým paušálem. Porovnejme si situaci za rok 2024.

Do měsíčního daňového paušálu mohli pro rok 2024 dobrovolně vstoupit pouze OSVČ splňující zákonné podmínky. Mezi základní zákonné podmínky patří, že OSVČ nesmí být plátcem DPH, nesmí odvádět zálohovou daň z příjmu a nesmí mít příjem z kapitálového majetku, z pronájmu nebo mít ostatní zdanitelný příjem vyšší než 50000 Kč. V jedné měsíční platbě jsou následně zahrnuty všechny přímé daně – tj. daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění i zdravotní pojištění.

Tři daňová pásma

Měsíční částka paušální daně se liší v závislosti na dosaženém příjmu a vykonávané činnosti. V roce 2024 jsou tři daňová pásma, stejně jako v roce 2023. V přiložené tabulce máme uvedenu měsíční částku paušální daně pro jednotlivá pásma, současně máme uvedeno v jaké výši je v této souhrnné platbě zohledněna daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění.

Text První pásmo Druhé pásmo Třetí pásmo
Měsíční platba celkem 7498 Kč 16745 Kč 27139 Kč
z toho sociální pojištění 4430 Kč 8191 Kč 12527 Kč
z toho zdravotní pojištění 2968 Kč 3591 Kč 5292 Kč
z toho daň z příjmu 100 Kč 4963 Kč 9320 Kč

Praktický příklad – Výhoda paušální daně

Živnostník Radim vstoupil do měsíčního daňového paušálu. Pan Radim je v prvním daňovém pásmu. Daňový základ za rok 2024 bude mít pan Radim ve výši 400000 Kč. Pan Radim by měl nárok pouze na základní daňovou slevu na poplatníka. Pro pana Radima byl vstup do daňového paušálu výhodný. Na všech přímých daních zaplatil 89976 Kč (7498 Kč × 12 měsíců). Kdyby do paušálního daňového režimu nevstoupil, tak by zaplatil na všech přímých daních 129014 Kč, jak je vypočteno v tabulce.

Text Částka
Daňový základ 400000 Kč
Daň z příjmu 60000 Kč
Sleva na poplatníka 30840 Kč
Daň z příjmu po slevě 29160 Kč
Sociální pojištění 64240 Kč
Zdravotní pojištění 35614 Kč
Daně celkem 129014 Kč

Sazby ročního výdajového paušálu

Při uplatnění ročního výdajového paušálu se roční výdaje získají vynásobením příjmů příslušným paušálem, jehož sazby jsou 80 % (pro příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, řemeslná živnost), 60 % (ostatní živnosti), 40 % (příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, která není živností) nebo 30 % (pro příjmy z nájmu) v závislosti na vykonávané činnosti. Maximálně je možné výdaje stanovit z ročních příjmů ve výši 2000000 Kč.

Praktický příklad – Výhoda výdajového paušálu

Živnostník Pavel má manželku na rodičovské dovolené a dvě děti. Roční příjmy má 1000000 Kč a výdaje 600000 Kč (60% výdajový paušál). Daňový základ je tedy 400000 Kč (1000000 Kč – (1000000 Kč × 60 %).

Při uplatňování ročního výdajového paušálu je na tom pan Pavel lépe, neboť v daňovém přiznání uplatní slevu na manželku (24840 Kč) a daňové zvýhodnění na dvě děti (37524 Kč). Za rok 2024 obdrží daňový bonus ve výši 33204 Kč.

Celkové daňové odvody budou tedy 66650 Kč (sociální pojištění 64240 Kč + zdravotní pojištění 35614 Kč – daňový bonus 33204 Kč), což je o 23326 Kč (89976 Kč – 66650 Kč) méně, než kdyby vstoupil do měsíčního daňového paušálu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí