Podnikání (strana 2)

Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Všichni občané s trvalým pobytem v Česku jsou ze zákona zdravotně pojištěni. Ze systému zdravotního pojištění se nelze odhlásit. V Česku aktuálně působí na trhu 7 zdravotních pojišťoven.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Daňové odpočty a daňové slevy významným způsobem snižují roční daňovou povinnost na dani z příjmu fyzických osob. Daňová úspora může být v řádech desetitisíců korun.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Daňoví poplatníci uplatňující v daňovém přiznání daňové zvýhodnění na děti vyšší než mají vypočtenou daň z příjmu, obdrží od státu daňový bonus.

Daně Školkovné čtení na 2 minuty

Rodiče s dětmi mají nižší daňovou povinnost než bezdětní občané. Rodiče s dětmi mají při splnění zákonných podmínek nárok na daňové zvýhodnění a školkovné.

Daně Školkovné čtení na 2 minuty

Všichni daňoví poplatníci uplatní v daňovém přiznání za rok 2019 daňovou slevu na poplatníka v částce 24840 Kč. Jaké další daňové slevy lze uplatnit?

Reklama

Daně čtení na 2 minuty

Daňový základ za rok 2019 snižují nezdanitelné položky neboli daňové odpočty. Rozhodně se nevyplatí na některou daňovou úlevu zapomenout, daňová úspora může být dosti významná.

Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

Podívejme se na praktické výpočty náhrady za auto u zaměstnance a živnostníka dle legislativy roku 2020.

Daně čtení na 2 minuty

V praxi mají osoby samostatně výdělečně činné tři možnosti, jak uplatňovat výdaje za auto používané k výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Pojištění čtení na 2 minuty

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti alespoň po část roku 2019 je nutné odevzdat v zákonném termínu přehledy o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a OSSZ.

Pojištění přečtete do minuty

Výkon samostatné výdělečné činnosti přináší při placení sociálního a zdravotního pojištění určité výhody.

Pojištění čtení na 2 minuty

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být sociální pojištění i zdravotní pojištění zaplaceno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí