Podnikání (strana 2)

Pojištění Poradna čtení na 2 minuty

Jan: V podnikání se mi nedařilo, tak jsem ho ukončil a teď jsem zaměstnanec. Z podnikání mi však zůstaly i dluhy na zdravotním pojištění. Přestože pojistné splácím, tak mi pořád nabíhá penále. Jak mám postupovat?

Daně Právo čtení na 2 minuty

Všichni daňoví poplatníci by měli svým daňovým povinnostem věnovat dostatek času a pozornosti. V případě daňových nesrovnalostí nebo opožděných plateb je nutné počítat se sankcemi. Daňový nedoplatek může být vyměřen i zpětně. Za jakých podmínek? Jaká platí omezení dle daňového řádu?

Pojištění Právo přečtete do minuty

Placení zdravotního pojištění je povinné, pouze za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů i zaměstnavatelé s dluhy na zdravotním pojištění by rozhodně neměli spoléhat na promlčení svých závazků. Promlčecí lhůta je totiž dlouhá pro předepsání i vymáhání.

Právo Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

Všichni věřitelé věnují svým pohledávkám vysokou pozornost a hlídají si uplynutí promlčecí lhůty. V případě, že dojde k uplynutí promlčecí lhůty a dlužník promlčení namítne, tak nemusí již dlužnou částku uhradit. Zodpovědní věřitelé tak v praxi přistupují k vymáhání pohledávek velmi rychle po jejich splatnosti.

Poradna přečtete do minuty

Václav: Jsem živnostník s nižšími příjmy, platím tak minimální zdravotní pojištění. Kolik platí na zdravotním pojištění OSVČ platící měsíčně paušální daň?

Penze Poradna čtení na 2 minuty

Silvie: Dlouhodobě jsem podnikala s nízkým ziskem. Hlavním důvodem bylo, že jsem podporovala manžela v jeho pracovní kariéře. Na podnikání jsem měla málo času a časově jsem se přizpůsobovala manželovi. Podnikání bylo jedinou možností, jak se pracovně seberealizovat a ještě k tomu mít nějaké vlastní příjmy. Před třemi lety se manžel se mnou rozvedl. Jak to teď budu mít se zajištěním na důchod a důchodem, když jsem se pracovně celý život manželovi přizpůsobovala? Mohu vůbec odejít do předčasného důchodu?

Penze Pojištění Poradna přečtete do minuty

Zdeňka: Do důchodu mi chybí pět let. Aktuálně jsem zaměstnaná, mám téměř průměrnou mzdu, v minulosti jsem však několik let podnikala a bohužel se mi příliš nedařilo a platila jsem pouze minimální odvody. Můžu toto období nějak nahradit, abych měla vyšší důchod?

Pojištění Poradna čtení na 2 minuty

Jakub: Do datové schránky jsem obdržel vyúčtování od zdravotní pojišťovny. Moc tomu nerozumím, daně mi vždy dělala bývalá přítelkyně. K čemu mi tento tiskopis je? Mám něco zaplatit?

Daně Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

Nárok na roční daňový bonus vzniká pouze v případě dosažení příjmového limitu z rozhodných příjmů. Zvýšením minimální mzdy se tak zpřísnily podmínky pro čerpání ročního daňového bonusu za rok 2024.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Někteří zaměstnanci s dětmi neplatí žádnou daň z příjmu a ještě peníze od státu dostávají formou daňového bonusu. Kdy vzniká nárok na daňový bonus? Jaká pravidla platí pro uplatňování daňového bonusu v roce 2024? Jak vysoký může být daňový bonus v roce 2024?

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí