Podnikání (strana 2)

Daně Školkovné Zaměstnání přečtete do minuty

K daňovému přiznání je potřeba doložit rozhodné doklady opravňující k uplatnění příslušných daňových odpočtů nebo daňových slev. O jaké doklady se nejčastěji jedná?

Daně přečtete do minuty

První přílohu daňového přiznání vyplňují všichni daňoví poplatníci, kteří v roce 2021 měli příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Nerozhoduje přitom, zdali byla vykonávána hlavní nebo vedlejší činnost.

Investice čtení na 2 minuty

Americká výsledková sezona se pomalu chýlí ke konci. Oproti předchozím třem čtvrtletím se začaly mezi předními americkými firmami objevovat rozdíly. Loni bylo nejlepší strategií nakoupit některou z akcií GAFAM a čekat, až se časem zhodnotí. Propad akcií Facebooku však naznačil, že investování nebude tak lehké.

přečtete do minuty

OSVČ vykonávají svoji samostatnou činnost za zcela jiných podmínek, než zaměstnanci pracují. Na OSVČ se totiž mimo jiné nevztahují ustanovení zákoníku práce.

čtení na 2 minuty

Zaměstnavatelé sjednávají se svými zaměstnanci hrubou mzdu, OSVČ vystavují za vykonané činnosti fakturu. Hrubá mzda a faktura však nejsou totéž.

Daně čtení na 2 minuty

Zatímco sociální pojištění a zdravotní pojištění musí být při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti vždy placeno, tak daň z příjmu fyzických osob nikoliv. Dokonce lze obdržet daňový bonus.

Pojištění přečtete do minuty

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeno sociální pojištění. Jak se odlišuje výpočet sociálního pojištění za rok 2021 dle příjmu?

Pojištění přečtete do minuty

Na zdravotním pojištění za rok 2021 zaplatí OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost minimálně 28708 Kč. Vyhnout se platbě zdravotního pojištění nelze.

Daně Zaměstnání přečtete do minuty

Možnost čerpat roční daňový bonus může pouze daňový poplatník s rozhodnými příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti nad limit.

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

Daňová povinnost může být nejenom nulová, ale dokonce lze peníze od státu dostat formou daňového bonusu. Kdy vzniká nárok na daňový bonus?

Praktické

Populární na Dům financí

CMP