Podnikání (strana 2)

Pojištění čtení na 2 minuty

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti alespoň po část roku 2020 je nutné příslušné zdravotní pojišťovně odevzdat do 3. 5. 2021 přehled o příjmech a výdajích za loňský rok.

Pojištění přečtete do minuty

Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti přináší určité výhody při placení zdravotního pojištění, zejména nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ. Kdo nemusí platit měsíční zálohy?

Pojištění čtení na 2 minuty

Za měsíce březen až srpen loňského roku bylo prominuto zdravotní pojištění všem OSVČ. Kolik tedy musí na zdravotním pojištění za loňský rok zaplatit minimálně OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost?

Daně Penze Zaměstnání přečtete do minuty

Daňový základ za rok 2020 snižují vlastní vklady na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Zaměstnancům vznikne nárok na daňovou vratku. Jak vysoký může být daňový odpočet?

Pojištění přečtete do minuty

Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok na nemocenskou pouze v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Čím vyšší platby, tím vyšší nemocenská.

Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

Zdravotní pojištění se platí z jakkoliv vysoké hrubé mzdy, sociální pojištění však nikoliv. Z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí. Jak je to v roce 2021?

Penze Pojištění čtení na 2 minuty

Sociální a zdravotní pojištění musí alespoň v minimální výši platit nejenom zaměstnanci a OSVČ, ale i osoby bez zdanitelných příjmů nebo lidé účastni na dobrovolném důchodovém pojištění.

Daně čtení na 2 minuty

Rodiče podnikatelé mohou využít schopností svých šikovných studujících dětí k rozvoji byznysu. Pomáhající syn či dcera jsou pro daňové účely spolupracující osobou. Daňovou výhodou je, že u studenta se jedná o vedlejší činnost.

Koronavirus Právo čtení na 2 minuty

Do 5. ledna 2021 si mohou z důvodu epidemie koronaviru žádat zejména OSVČ o kompenzační bonus za období od 5. října do 4. listopadu 2020. Nárok na kompenzační bonus není automatický, je nutné splnit zákonné podmínky.

Praktické

Populární na Dům financí