Podnikání (strana 3)

Pojištění přečtete do minuty

Všechny osoby samostatně výdělečně činné, které vykonávaly v loňském roce samostatnou výdělečnou činnost, musí odevzdat na místně příslušné OSSZ přehled o příjmech a výdajích za rok 2020.

Pojištění přečtete do minuty

OSVČ, jejichž zálohy v roce 2020 než roční zdravotní pojištění, musí uhradit vypočtený nedoplatek v přehledu o příjmech a výdajích.

Pojištění čtení na 2 minuty

V praxi některým OSVČ pomáhá druhý z manželů. Pro daňové účely se jedná o spolupráci. Jak to mají s platbou sociálního pojištění spolupracující osoby?

Pojištění čtení na 2 minuty

Na dani z příjmu nebo sociálním pojištění neplatí některé OSVČ za rok 2020 nic, zdravotní pojištění však ano. Ve kterých případech se přitom platí zdravotní pojištění jednorázově za celý rok?

Daně Koronavirus přečtete do minuty

Za rok 2020 musí podat daňové přiznání i OSVČ, jejichž činnost byla výrazně zasažena epidemií koronaviru a fakticky svoji činnost vykonávaly pouze několik měsíců. Jak se zdaňuje případně obdržený kompenzační bonus?

Koronavirus přečtete do minuty

Při splnění zákonných podmínek náleží OSVČ za únor a březen kompenzační bonus ve výši 1000 Kč za každý kalendářní den bonusového období. Podívejme se na vybrané případy, kdy ho nelze dostat.

Investice Osobnosti čtení na 2 minuty

Investiční fond  Berkshire Hathaway patřící legendárnímu investorovi Warenu Buffetovi překonal 10. března hranici 400000 dolarů za jednu akcii. Buffetův majetek tak překonal hranici 100 miliard dolarů. Co je tajemstvím jeho úspěchu?

Daně čtení na 2 minuty

Osoby samostatně výdělečně činné nemohly uplatňovat daňové zvýhodnění průběžně během roku jako zaměstnanci. Uplatní ho až za celý kalendářní rok 2020. Kdy jim vznikne nárok na daňový bonus?

Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

V daňovém přiznání za rok 2020 budou současně s 15% daní z příjmů fyzických osob platit i 7% solidární daň daňoví poplatníci s příjmy ze zaměstnání a podnikání nad limit. Podívejme se na praktické příklady.

Daně čtení na 3 minuty

OSVČ zaplatí na dani z příjmu fyzických osob za rok 2020 nižší částku, než kolik činí 15% sazba daně z příjmu. Proč? Při výpočtu se uplatňují daňové slevy a odpočty. Jak vysoká je tedy daňová povinnost?

Daně čtení na 2 minuty

Daňová povinnost za loňský rok může být nulová. Daň z příjmu fyzických osob se nemusí v některých případech platit, jak si ukážeme v praktických příkladech, ale daňové přiznání je nutné podat.

Praktické

Populární na Dům financí