Budoucí důchodci budou mít nižší dobu pojištění

štítky Penze Právo přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Měsíční částku starobního důchodu výrazným způsobem ovlivňuje získaná doba pojištění. Omezení hodnocení náhradních dob pojištění přitom pro budoucí žadatele o starobní důchod bude znamenat nižší důchod.

Do doby pojištění pro důchodové nároky se započítává nejenom období, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i náhradní doby pojištění. Sociální pojištění se odvádí pouze z aktivních příjmů ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti, přičemž i zde existují výjimky. Jako náhradní doby pojištění se hodnotí např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu v zákonném rozsahu či doba studia před rokem 2010.

Nezapočítávání doby studia

Aktuálním žadatelům se ještě v plném zákonném rozsahu započítává doba studia, protože studovali před rokem 2010. Vzhledem k tomu, že se doba studia od roku 2010 již jako náhradní doba pojištění nezapočítává, tak budoucí žadatelé získají nižší dobu pojištění. Zejména občané, kteří studovali na vysoké škole a přitom nevykonávali činnost zakládající účast na sociálním pojištění, získají významně nižší dobu pojištění, než aktuální žadatelé o starobní důchod nebo lidé, kteří odešli do starobního důchodu dříve.

Rozdíl může být značný

Při výpočtu starobního důchodu hraje každý rok pojištění významnou roli, takže nezapočítávání studia do doby pojištění v budoucnu bude mít velký vliv na samotnou částku starobního důchodu.

Praktický příklad

Pan XY odejde do starobního důchodu v roce 2024 a má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 40000 Kč. Při získání doby pojištění v rozsahu 47 let činí starobní důchod 21826 Kč. Při získání doby pojištění např. v rozsahu 42 let činí starobní důchod 19972 Kč.

Dobrovolné důchodové pojištění

V některých případech může být řešením dobrovolné důchodové pojištění, přičemž dobu studia je možné dle aktuálně platné legislativy dopojistit i zpětně. Vždy je však vhodné postupovat dle konkrétního průběhu pojištění.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí