Zhoršení výpočtové formule starobního důchodu

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Měsíční částka starobního důchodu závisí na rozhodných příjmech a získané době pojištění. Každý rok se přitom mění rozhodné koeficienty a zápočtové hranice pro výpočet. Plánované legislativní změny však počítají se zhoršením výpočtu důchodu.

Základním příjmovým údajem pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ, kterým je průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2023.

Redukce OVZ

Osobní vyměřovací základ se při výpočtu starobního důchodu redukuje a tímto způsobem se vypočítá výpočtový základ (redukovaný osobní vyměřovací základ).

  • Do první redukční hranice se započítává ze 100 % a ve druhé redukční hranici z 26 %.
  • V roce 2024 je první redukční hranice do 19346 Kč, druhá redukční hranice je od 19346 Kč do 175868 Kč.

Praktický příklad

Pan XY má osobní vyměřovací základ 40000 Kč a v roce 2024 si zažádá o starobní důchod, výpočtový základ (redukovaný osobní vyměřovací základ) má 24717 Kč a z této částky se vypočítá procentní výměra důchodu.

Snížení první redukční hranice

Připravované legislativní změny počítají se snížením zápočtu v první redukční hranici o několik procent. Toto opatření by snížilo starobní důchod všem žadatelům o starobní důchod, i těm s nízkými příjmy. Konkrétní snížení bude samozřejmě záviset na tom, o kolik procent by se zápočet v první redukční hranici snížil.

Nižší hodnocení doby pojištění

Měsíční částku starobního důchodu výrazně ovlivňuje i získaná doba pojištění. Každý celý ukončený rok pojištění totiž znamená zápočet z výpočtového základu ve výši 1,5 %. Rovněž u zápočtu doby pojištění počítají připravované legislativní změny s jeho snížením o několik setin procenta. Snížení zápočtu u doby pojištění by rovněž pocítili všichni žadatelé o starobní důchod, tedy i ti s nízkými rozhodnými příjmy.

Postupné zhoršování výpočtu důchodu

Změny obou výpočtových parametrů starobního důchodu by měly být postupné a znamenaly by snížení náhradového poměru (tj. poměr přiznaného starobního důchodu vůči dosahovaným příjmům před odchodem do důchodu) všech žadatelů o starobní důchod.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí