Prodloužení důchodového věku sníží řadě občanů důchod

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Řádný důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje a sjednocuje. Dle aktuálně platné legislativy je řádný důchodový věk „zastropován“ na 65 let. Připravované legislativní změny však počítají s dalším zvyšováním řádného důchodového věku. To by pro hodně lidí znamenalo nižší důchod, proč?

Do řádného starobního důchodu je možné nejdříve odejít při dosažení řádného důchodového věku a získání minimální doby pojištění, která dle aktuálně platné legislativy činí 35 let.

Postupné zvyšování řádného důchodového věku

Řádný důchodový věk se během let značně zvýšil, nejvíce potom ženám, které vychovaly více dětí. Z přílohy číslo jedna zákona o důchodovém pojištění např. vyčteme, že:

  • Muž narozený v roce 1941 měl řádný důchodový věk 61 let, muž v narozený v roce 1953 měl řádný důchodový věk 63 let a muži narození od roku 1965 mají řádný důchodový věk 65 let.
  • Žena, která vychovala dvě děti, narozená v roce 1943 měla řádný důchodový věk 56 let, narozená v roce 1952 potom 59 let, narozená v roce 1960 pak 62 let a 2 měsíce a žena narozená v roce 1966 již 65 let.
  • Žena, která vychovala tři děti, narozená v roce 1941, měla důchodový věk 54 let, narozená v roce 1950 pak 57 let, narozená v roce 1956 potom 59 let, narozená v roce 1962 potom 61 let a 8 měsíců a od ročníku narození 1969 již 65 let.

Zvýšení řádného důchodového věku nad 65 let

Připravované legislativní změny počítají s tím, že řádný důchodový věk poroste nad 65 let, důvodem je demografická a ekonomická situace. Ke zvyšování řádného důchodového věku nad 65 let dochází ve většině vyspělých zemí světa.

Další zvýšení důchodového věku = častější odchod do předčasného důchodu

Každé zvyšování řádného důchodového věku znamená, že poroste počet lidí, kteří nebudou moci ze zdravotních důvodů až do řádného důchodového věku pracovat a budou muset volit odchod do trvale kráceného předčasného důchodu. Každé zvyšování řádného důchodového věku snižuje státní důchody nepřímo, protože stoupá počet žadatelů o předčasný důchod.

Krácení u předčasného důchodu

Dle aktuálně platné legislativy platí, že do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž krácení činí 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí