Předčasný důchod je trvale krácený

štítky Penze Právo přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s trvalým krácením předčasného důchodu. Jakmile předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku, tak se mu měsíční částka předčasného důchodu nezvýší. Jedinou možností pro zvýšení předčasného důchodu je práce a odvod sociálního pojištění.

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení.

Finanční rozdíl je vyšší, než tomu bylo dříve

Krácení u předčasného důchodu činí 1,5 % výpočtového základu v každém intervalu krácení, je tedy vyšší, než tomu bylo před zákonnými změnami do konce září 2023. Vzhledem k tomu, že výpočtový základ je vyšší, než činí výsledná částka státního důchodu, tak je krácení u předčasného důchodu vyšší, než se na první pohled zdá.

Omezený výdělek v předčasném důchodu

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Pokud chce předčasný důchodce současně pobírat předčasný důchod a aktivní příjem ze zaměstnání nebo podnikání, tak jsou jeho výdělečné činnosti značně omezeny. Po dosažení řádného důchodového věku však již může mít předčasný důchodce libovolně vysoký příjem a k tomu pobírat starobní důchod. Do dosažení řádného důchodového věku si v praxi předčasní důchodci nejčastěji přivydělávají na některou z pracovních dohod s hrubou odměnou do limitu nebo podnikáním s nízkým ziskem nezakládajícím účast na sociálním pojištění.

Práce na normální smlouvu důchod zvýší

V případě, že předčasný důchodce nastoupí do zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu, potom mu za dané období nebude náležet výplata předčasného důchodu. Z každého zaměstnání na pracovní smlouvu se totiž platí sociální pojištění, a to i ze zkráceného úvazku. Uvolněný předčasný důchod se však z důvodu výdělečné činnosti zvýší, neboť se výdělečnou činností zakládající účast na sociálním pojištění smazává krácení za předčasnost.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí