Výdělečná činnost starobních důchodců a zvýšení důchodu

štítky Penze Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

V řádném důchodovém věku je možné mít libovolně vysoké příjmy, přičemž je možné pracovat na pracovní smlouvy i pro více zaměstnavatelů současně a výše hrubé mzdy není ani u jednoho zaměstnavatele nijak zastropována. Výdělkem v řádném důchodu se zvyšuje i měsíční částka důchodu.

V případě výdělečné činnosti, ze které je odváděno sociální pojištění, vzniká nárok na zvýšení měsíční částky starobního důchodu. Zvýšení činí 0,4 % výpočtového základu za každých odpracovaných 360 kalendářních dní. O zvýšení důchodu je nutné si písemně požádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Zvýšení důchodu se pohybuje zpravidla v intervalu 80 Kč do 140 Kč, záleží na konkrétní výši starobního důchodu.

Zkrácený úvazek je důvodem pro zvýšení důchodu

Ze zaměstnání na pracovní smlouvu se vždy odvádí sociální pojištění, a to i ze zkráceného úvazku. To znamená, že nárok na zvýšení starobního důchodu zakládá i výdělečná činnost na základě zkráceného úvazku. Jiná je situace u pracovních dohod, kde se do limitu sociální ani zdravotní pojištění neplatí. Dlouhodobé zaměstnání na pracovní dohody s hrubou odměnou do limitu tedy není důvodem pro zvýšení starobního důchodu.

Předčasní důchodci si prací důchod nezvýší

Vzhledem k tomu, že předčasní důchodci, kteří chtějí stále pobírat předčasný důchod na účet, nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, tak předčasní důchodci si brigádami na dohody důchod nezvýší (musí mít hrubou odměnu do limitu).

Podnikání a zvýšení důchodu

Nárok na zvýšení důchodu mají i starobní důchodci, kteří podnikají. Podmínkou je, že je z podnikání odváděno sociální pojištění, což není při nižším zisku splněno. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, což je i případ podnikajících starobních důchodců, se totiž do určitého hrubého zisku sociální pojištění neplatí. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2023 byl limitem hrubý zisk do 96777 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí