Předčasný důchod bez výplaty a zvýšení důchodu

štítky Penze Právo čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Řada občanů si požádala před účinností legislativních změn o předčasný důchod bez výplaty. Při podání žádosti o předčasný důchod bez výplaty do konce září se důchod vypočítal dle tehdejších pravidel. Tento postup byl výhodný zejména pro lidi, kteří ještě nevěděli, zdali budou pracovat až do řádného důchodového věku a tímto postupem si zajistili nižší krácení důchodu při případném odchodu do předčasného důchodu.

Do konce září 2023 se na výpočet předčasného důchodu vztahovaly tehdejší legislativní podmínky, tedy zejména nižší krácení u předčasného důchodu, možnost dřívějšího odchodu do předčasného důchodu a zachování stejného způsobu valorizace pro předčasné důchody jako je tomu u řádných starobních důchodů.

Zvýšení přiznaného předčasného důchodu bez výplaty

Občané, kteří si požádali o předčasný důchod bez výplaty, mohou v mezidobí libovolně pracovat. Vzhledem k tomu, že předčasný důchod nepobírá na účet, tak se na něj nevztahují přísné omezující podmínky, které platí pro předčasné důchodce, kteří již starobní důchod dostávají na účet. Výdělečnou činností během přiznání předčasného důchodu bez výplaty se následně zvýší měsíční částka důchodu, neboť se sníží krácení za předčasnost a zohlední se valorizace.

Rozhodné příjmy v letech 1986 až 2022

Při přiznání předčasného důchodu bez výplaty v letních měsících nebo v září 2023 se však průměrná mzda za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) vypočítal z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2022. Příjmy z roku 2023 do výpočtu starobního důchodu nevstupovaly a ani příjmy v dalších letech již do výpočtu důchodu nevstoupí.

Lze zvolit i výplatu předčasného důchodu

Při volbě předčasného důchodu bez výplaty není samozřejmě nutné pracovat až do dosažení řádného důchodového věku, ale v mezidobí je možné odejít do předčasného důchodu ve vybraném termínu. Krácení u předčasného důchodu je nižší, tedy dle legislativní situace v době přiznání předčasného důchodu bez výplaty a nikoliv dle aktuálně platné legislativy, kdy se krácení zvýšilo.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí