Přísnější podmínky pro daňový bonus

štítky Daně Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Nárok na roční daňový bonus vzniká pouze v případě dosažení příjmového limitu z rozhodných příjmů. Zvýšením minimální mzdy se tak zpřísnily podmínky pro čerpání ročního daňového bonusu za rok 2024.

V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za rok 2024 bude možné nárokovat roční daňový bonus pouze v případě, že vlastní aktivní příjmy daňového poplatníka budou vyšší, než je šestinásobek minimální mzdy platné k 1. lednu 2024. To znamená více než 113400 Kč (18900 Kč × 6 měsíců). Do rozhodného příjmu se přitom počítají pouze příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. Pasivní příjmy se pro účely čerpání ročního daňového bonusu nepočítají.

Co je to daňový bonus?

Při čerpání daňového bonusu neplatí daňový poplatník nic na dani z příjmu fyzických osob a ještě peníze od státu formou daňového bonusu dostává. Na daňový bonus vzniká nárok, jestliže je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, přičemž částka daňového bonusu je právě ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu.

Daňový bonus může mít jenom jeden rodič

Daňové zvýhodnění může uplatňovat vždy pouze jeden z rodičů. Roční daňové zvýhodnění na první dítě v roce 2024 činí 15204 Kč, roční daňové zvýhodnění na druhé dítě činí 22320 Kč a na třetí a další dítě 27840 Kč. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak je daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši.

Obdržené měsíční daňové bonusy se nevrací

Zaměstnanci, kteří během roku 2024 obdrží měsíční daňové bonusy a nesplní podmínku ročního příjmu pro čerpání daňového bonusu, obdržené měsíční daňové bonusy nevrací. K této situaci dojde z důvodu práce za nízkou mzdou pouze několik měsíců během roku 2024. Zaměstnanci, kteří však budou pracovat během roku 2024 pouze několik měsíců a přitom budou mít roční hrubou mzdu nad 113400 Kč, obdrží z důvodu čerpání ročního daňového bonusu po provedeném ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání za rok 2024 zajímavý daňový přeplatek na dani z příjmu fyzických osob.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí