Minimální mzda ve zdravotním pojištění

štítky Daně Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Zdravotní pojištění je povinnou daní. Samotný výpočet zdravotního pojištění významně ovlivňuje i výše minimální mzdy. V jakých případech?

Každý občan s trvalým pobytem v Česku je u své zdravotní pojišťovny zařazen v jedné ze čtyř kategorií, což ovlivňuje samotný výpočet zdravotního pojištění. V evidenci zdravotní pojišťovny lze být zařazen jako zaměstnanec, OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná), OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) nebo státní pojištěnec. Mimo kategorii OBZP (osob bez zdanitelných příjmů) je souběh ostatních kategorií možný. V praxi lze být současně např. zaměstnancem a podnikatelem, ale kdo je osobou bez zdanitelných příjmů, ten nesplňuje zařazení do žádné jiné kategorie. Minimální mzda přitom ovlivňuje výpočet zdravotního pojištění u některých zaměstnanců a u všech osob bez zdanitelných příjmů.

Dopočet do minima

Za každého zaměstnance musí zdravotní pojišťovna obdržet alespoň minimální zdravotní pojištění, které činí 13,5 % z minimální mzdy. Výjimkou jsou zaměstnanci, kteří jsou státními pojištěnci nebo platí minimální zálohy jako OSVČ. V případě, že má zaměstnanec pracující na zkrácený úvazek v roce 2024 hrubou měsíční mzdu nižší než 18900 Kč, tak zaměstnavatel odvede na zdravotním pojištění standardně 9 % z hrubé mzdy zaměstnance a dopočet do 2552 Kč (18900 Kč × 13,5 %) jde na vrub zaměstnance, který tak v takovém případě platí na zdravotním pojištění více, než je klasická sazba zdravotního pojištění pro zaměstnance ve výši 4,5 % z hrubé mzdy.

Zvýšení částky pro OBZP

Všichni občané, kteří jsou v databázi počítačového systému své zdravotní pojišťovny vedeni jako osoby bez zdanitelných příjmů, což jsou nejčastěji nezaměstnaní občané bez evidence na úřadu práce, studenti starší 26 let (mimo doktorandů) nebo lidé v domácnosti nesplňující podmínku péče o dítě, si musí v roce 2024 měsíčně sami platit zdravotní pojištění ve výši 2552 Kč. V roce 2023 to bylo o 216 Kč méně z důvodu nižší minimální mzdy v roce 2023 oproti roku 2024.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí