Kolik stojí zaměstnavatele zaměstnanec s minimální mzdou?

štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Pro zaměstnavatele jsou rozhodující mzdové náklady, kolik skutečně musí vynaložit finančních prostředků za odpracované hodiny zaměstnance. Mzdové náklady jsou přitom citelně vyšší, než činí sjednaná hrubá mzda se zaměstnancem. Jak vysoké jsou mzdové náklady u minimální mzdy?

V roce 2024 činí měsíční minimální mzda pro práci na plný úvazek 18900 Kč. Právě u minimální mzdy si vypočítáme mzdové náklady zaměstnavatele. Zaměstnavatelé mimo hrubou mzdu odvádí za zaměstnance 24,8 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. V souhrnu tedy činí povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance 33,8 % z hrubé mzdy zaměstnance.

Výpočet u minimální mzdy

Při zohlednění povinného pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance činí mzdové náklady zaměstnavatele za zaměstnance pracujícího za minimální mzdu 25300 Kč (18900 Kč × 1,338, zaokrouhleno na stokoruny nahoru).

Placená dovolená

Každý zaměstnanec má nárok na minimální placenou dovolenou v souladu se zákoníkem práce. V případě, že budeme počítat měsíční dovolenou během roku (minimální zákonná dovolená dle zákoníku práce činí 4 týdny), potom zaměstnanec skutečně odpracuje 11 měsíců, přičemž ho zaměstnavatel platí 12 měsíců během roku.

Praktický výpočet

Při zohlednění měsíční placené dovolené jsou průměrné měsíční mzdové náklady zaměstnavatele za každý skutečně odpracovaný měsíc zaměstnance pracujícího za minimální mzdu 27600 Kč (25300 Kč × 12 měsíců: 11 měsíců).

Další přímé náklady

Výše uvedené mzdové náklady zaměstnavatele jsou skutečně naprosto základní. Zaměstnavatelé mají další vedlejší náklady související s výkonem práce zaměstnance – např. stravné, komerční pojištění, pracovní pomůcky a vybavení, školení… Z výše uvedeného vyplývá, že i u minimální mzdy činí náklady zaměstnavatele téměř 30000 Kč, v některých případech i více, záleží na vykonávané práci a souhrnné částce ostatních „vedlejších mzdových nákladů zaměstnavatele“. Zejména drobní podnikatelé, kteří jsou současně zaměstnavatelem, by měli počítat, že přijmutí zaměstnance za minimální mzdu je finančně nákladnější, než se na první pohled zdá.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí