Z důchodů přiznaných v roce 2024 se daň z příjmu nebude platit

štítky Daně Penze Právo čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Zatímco sociální pojištění a zdravotní pojištění se ze státních důchodů neplatí nikdy, tak daň z příjmu se z důchodů neplatí pouze do limitu. Jaká pravidla platí pro zdanění důchodů? Proč se z důchodů přiznaných v roce 2024 nebude platit daň z příjmu?

Od daně z příjmu fyzických osob jsou osvobozeny roční důchody do 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu příslušného roku, jak vyplývá z § 4, odstavce 1), písmena h) zákona o dani z příjmu. K 1. lednu 2024 činí minimální mzda 18900 Kč, což znamená, že od daně z příjmu fyzických osob jsou osvobozeny státní důchody až do roční částky 680400 Kč. Při překročení limitu podléhá dani z příjmu fyzických osob pouze částka nad uvedený limit.

Roční důchod nad 680400 Kč se pobírá ojediněle

Měsíční důchod nad 56700 Kč přitom v praxi pobírá velmi málo penzistů. Zpravidla se přitom jedná o občany, kterým byl již starobní důchod přiznán v minulosti. Důchod nad 56700 Kč měsíčně může být v roce 2024 přiznán naprosto výjimečně.

Praktický příklad

Pan XY má průměrnou mzdu za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) ve výši 200000 Kč a získal vysokou dobu pojištění v rozsahu 47 let. Pan XY odejde v roce 2024 do řádného starobního důchodu. Panu XY bude přiznán měsíční starobní důchod v částce 46730 Kč. Důvodem je skutečnost, že hrubá mzda nad 175868 Kč již do výpočtu starobního důchodu nevstupuje. Důvodem hrubé měsíční mzdy za odpracované roky ve výši 200000 Kč jsou nadstandardní příjmy před rokem 2008, kdy nebyl pro výpočet ročního sociálního pojištění stanoven maximální vyměřovací základ.

Důchod v roce 2024 nad 56700 Kč

V roce 2024 může být přiznán starobní důchod nad 56700 Kč pouze v případě přesluhování, kdy žadatel o starobní důchod neodešel do řádného starobního důchodu ke dni dosažení řádného důchodového věku, ale později a přitom stále pracoval, současně má maximální započítaný osobní vyměřovací základ a ideálně ještě uplatňuje výchovné na několik dětí. Vzhledem k tomu, že přesluhování se vyplatí až v dlouhém časovém horizontu, tak většina penzistů volí současné pobírání státního důchodu od dosažení důchodového věku a mzdy ze zaměstnání.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí