Zdravotní problémy bez invalidního důchodu

štítky Penze Právo čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Někteří občané mají zdravotní problémy, které však nepostačují k přiznání invalidního důchodu, jiným žadatelům o invalidní důchod je sice přiznána invalidita, ale invalidní důchod na účet nedostávají. Proč tomu tak je?

Pro možnost pobírat invalidní důchod na účet musí být splněny tři zákonné podmínky, a sice: požádat si o invalidní důchod, získat minimální dobu pojištění a mít posudkovým lékařem přiznanou invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně. Bez současného splnění všech těchto tří podmínek nemůže být invalidní důchod pobírán na účet.

Podání žádosti o invalidní důchod je zadarmo

Při zdravotních problémech je vhodné si po konzultaci s ošetřujícím lékařem požádat o invalidní důchod. Podání žádosti je bez poplatků a případné zamítnutí žádosti o invalidní důchod není důvodem, proč by nemohlo být v budoucnu znovu o invalidní důchod požádáno, když se v mezidobí zdravotní stav zhorší.

TIP: Kalkulačka invalidního důchodu v roce 2024

Hlídání doby pojištění

Minimální doba pojištění pro přiznání invalidního důchodu se liší dle věku. Např. občané starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. Občané starší 38 let splní podmínku doby pojištění i při získání doby pojištění alespoň v rozsahu 10 let v posledních 20 letech. Pokud není získána minimální doba pojištění, tak nelze invalidní důchod pobírat ani při přiznání invalidity třetího stupně. Hlídání a dokladování doby pojištění tedy není pouze záležitostí občanů v předdůchodovém věku, ale pro případnou výplatu invalidního důchodu již v podstatě od první výplaty.

Nedostatečné zdravotní problémy

Pro přiznání alespoň invalidity prvního stupně musí dle posouzení posudkového lékaře poklesnout pracovní schopnost alespoň o 35 %. V praxi tak mají někteří občané zdravotní problémy, ale pro přiznání alespoň invalidity prvního stupně to nestačí. Situace v takových případech není vůbec jednoduchá, neboť je složité hledat pracovní uplatnění v závislosti na zdravotním stavu. Rozhodně je však vhodné mít zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění pro případný delší nárok na nemocenskou.

Petr Gola

Další články k tématu Důchodové problémy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí