Poradna: Invalidní důchod I. stupně a zkrácený úvazek

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Soňa: Mám nadprůměrný invalidní důchod I. stupně. Nyní mám možnost pracovat na zkrácený úvazek, nesnížím si tím starobní důchod? Současně vyřizuji příspěvek na péči pro mamku. Budu moci vůbec k příspěvku pracovat?

Doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně se pro důchodové účely, stejně jako doba pobírání invalidního důchodu druhého stupně, nezapočítává jako náhradní doba pojištění. Náhradní dobou pojištění pro výpočet starobního důchodu je pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. I z tohoto titulu je pro příjemce invalidního důchodu prvního stupně vhodné mít během pobírání invalidního důchodu příjem, ze kterého se odvádí sociální pojištění. Pracující invalidní důchodci prvního stupně mají nárok na měsíční daňovou slevu na invaliditu ve výši 210 Kč, která bude ve stejné výši i v příštím roce.

Doba pojištění a výše starobního důchodu

Získaná doba pojištění v celých ukončených letech ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu více, než se na první pohled zdá. Ze zkráceného úvazku se vždy odvádí sociální pojištění a práce na zkrácený úvazek zvyšuje dobu pojištění pro důchodové účely. Vzhledem k tomu, že získaná doba pojištění výrazně ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu, tak je výdělečná činnost, ze které se odvádí sociální pojištění, pro Vás přínosná. Výdělečnou činností si zvýšíte aktuální životní úroveň, protože i s nadprůměrným invalidním důchodem prvního stupně je složité finančně vyjít.

TIP: Kalkulačka invalidního důchodu v roce 2024

Příspěvek na péči náleží Vaší matce

Jestliže Vaše matka splňuje podmínky pro příspěvek na péči, tak tento příspěvek bude náležet Vaší matce k financování životních potřeb, které není sama schopna zvládnout. Legislativou jsou stanoveny čtyři částky příspěvku na péči v závislosti na přiznaném stupni závislosti. Pečující osoba může pracovat. Přiznání příspěvku na péči Vaší matce nebude mít vliv na výši Vašeho invalidního důchodu ani Vaší čisté mzdy, neboť pečující osoby nemají žádnou speciální daňovou úlevu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí