Nemožnost odchodu do předčasného důchodu

štítky Penze Právo čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Někteří občané potřebují z různých důvodů odejít do předčasného důchodu, ale nakonec nemohou. Buď nesplňují potřebnou dobu pojištění nebo by pro ně krácení předčasného důchodu bylo natolik významné, že z finančních důvodů musí pracovat až do dosažení řádného důchodového věku.

V prvním devíti měsících roku 2024 bude stačit pro přiznání předčasného důchodu získání minimální doby pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Od října 2024 bude nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Žadatelé o předčasný důchod, kteří nezískají minimální dobu pojištění, nebudou moci do předčasného důchodu odejít. Vzhledem k tomu, že při odchodu do předčasného důchodu pracují zájemci o předčasný důchod kratší dobu, než by pracovali při odchodu do řádného starobního důchodu, tak získání minimální doby pojištění po jejím zvýšení na 40 let bude pro řadu zájemců problematické. Z důvodu vysokých nároků na získanou dobu pojištění nebude předčasný důchod pro každého.

Trvalé krácení předčasného důchodu

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Krácení přitom činí 1,5 % výpočtového základu a je trvalé. Finanční rozdíl mezi řádným důchodem a předčasným důchodem je vyšší, než by někteří občané očekávali. Z finančních důvodů opět není předčasný důchod pro všechny.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

Praktický příklad

Pan Martin má průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 28000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 41 let. Při odchodu do předčasného důchodu v nejdřívějším termínu (přesně o tři roky dříve) by měl předčasný důchod vypočtený v roce 2024 ve výši 13472 Kč. Finančně vyjít pouze s takto nízkým starobním důchodem je mimořádně komplikované.

Pokud by pan Martin odešel až do řádného důchodová, tak by získal dobu pojištění v rozsahu 44 let, při stejně vysoké průměrné mzdě za odpracované roky ve výši 28000 Kč by byl dle výpočtové formule roku 2024 přiznán panu Martinovi řádný starobní důchod ve výši 18655 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Důchodové problémy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí