Nízký starobní důchod

štítky Penze Právo čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Odchod do starobního důchodu může znamenat velké finanční problémy. Legislativou není stanoveno, že se nemohou příjemci starobního důchodu propadnout do chudoby. Měsíční starobní důchod může být nižší než 10000 Kč, jedná se však o velmi specifické případy.

Dle aktuálně platné legislativy je stanoveno absolutní důchodové minimum v roce 2024 na částku 5170 Kč. Každý příjemce starobního důchodu má totiž nárok na základní výměru důchodu, která v příštím roce činí 4400 Kč a procentní výměra důchodu nemůže být nižší než 770 Kč. Připravované legislativní návrhy MPSV sice počítají se zvýšením absolutního minimálního důchodu, přesto však i po zvýšení bude znamenat minimální důchod velké finanční problémy.

Minimální mzda, minimální doba pojištění a částka důchodu

Absolutně minimální starobní důchod se pobírá v praxi výjimečně. Pokud jsou přiznány podmínky pro přiznání starobního důchodu, tak činí starobní důchod zpravidla alespoň 13000 Kč. V případě, že je měsíční důchod nižší, tak už musel být průběh pojištění žadatele o starobní důchod velmi speciální. Vždyť i žadatel o starobní důchod v roce 2024, který má průměrnou mzdu za odpracované roky na úrovni minimální mzdy roku 2023, tedy v částce 17300 Kč, má při získání minimální doby pojištění v rozsahu 35 let starobní důchod 13483 Kč.

Kdo má v praxi nejčastěji velmi nízký starobní důchod?

Značně podprůměrné starobní důchody mají v praxi občané, kteří získali pouze minimální dobu pojištění, přičemž během produktivního života mají relativně velké mezery v pojištění, čímž dochází k „rozmělnění“ dosahovaných příjmů v produktivním věku, dále potom OSVČ platící minimální pojistné a samozřejmě občané pracující „na černo“.

Žádost o sociální dávky

Přiznání starobního důchodu automaticky neznamená, že je nutné finančně vyjít pouze s touto částkou. V případě pobírání velmi nízkého starobního důchodu je nutné si požádat o sociální dávky, např. příspěvek na bydlení. V horší finanční situaci jsou samozřejmě jednotlivci než dvojice, které mají k dispozici dva státní starobní důchody.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí