OSVČ a nemocenská v roce 2024

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Nárok na nemocenskou mají pouze osoby samostatně výdělečně činné, které si platí dobrovolné nemocenské pojištění. I při účasti na dobrovolném nemocenském pojištění přitom náleží nemocenská až od 15. kalendářního dne nemoci. V prvních dvou týdnech nemoci nemají OSVČ nárok na žádné finanční plnění. Jak se bude vypočítávat nemocenská u OSVČ v roce 2024?

Účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ dobrovolná. Sazba dobrovolného nemocenského pojištění činí 2,7 % z vyměřovacího základu. Při výpočtu nemocenské platí, že čím vyšší platba na dobrovolném nemocenském pojištěním, tím vyšší nemocenská. Některé OSVČ si místo dobrovolného nemocenského pojištění platí soukromé komerční pojištění, v takovém případě však nemají nárok na nemocenskou, ale pouze na plnění z komerčního pojištění, které závisí na sjednaných parametrech smlouvy.

Zaplacené přímé daně nerozhodují

Vzhledem k nastavení systému čerpání nemocenské u OSVČ v praxi dochází k situacím, že některé OSVČ platí vysoké přímé daně (daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění), ale na nemocenskou nemají vůbec nárok, neboť si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění a jiné OSVČ mají podprůměrný hrubý zisk a nárok na nemocenskou mají, protože si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Pro rok 2024 se mění redukční hranice při výpočtu redukovaného denního vyměřovacího základu, jak si ukážeme na praktickém příkladu.

Praktický příklad

Živnostník Robert si platí dobrovolné nemocenském pojištění ve výši 970 Kč. Níže si vypočítáme, jak vysokou bude mít nemocenskou za 30 dní nemoci (od 15. kalendářního dne nemoci). Přičemž výpočet provedeme dle výpočtové formule roku 2024.

  • Vyměřovací základ je 35926 Kč (970 Kč: 2,7 × 100).
  • Neredukovaný denní vyměřovací základ potom činí 1181,13 Kč (35926 Kč × 12 měsíců: 365 dní).
  • Redukovaný denní vyměřovací základ činí 1064 Kč, neboť do první redukční hranice (do 1466 Kč) se započítává z 90 %, ve druhé redukční hranici (od 1466 Kč do 2199 Kč) se započítává z 60 % a ve třetí redukční hranici (od 2199 Kč do 4397 Kč) z 30 %.

V prvních 16 dnech nároku na nemocenskou činí denní nemocenská 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, v následujících 30 dnech 66 % z redukovaného denního vyměřovacího základu a v následujících dnech již 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

  • Celková nemocenská pana Roberta činí tedy 20066 Kč (16 × 639 Kč + 14 × 703 Kč).

Výše nemocenské

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočtenu nemocenskou za 30 dní (od 15. kalendářního dne) v závislosti na měsíční platbě na dobrovolném nemocenském pojištění v roce 2024.

Měsíční platba Částka nemocenské
300 Kč 6220 Kč
400 Kč 8284 Kč
500 Kč 10332 Kč
700 Kč 14474 Kč
900 Kč 18616 Kč

Petr Gola

Další články k tématu Nemocenská v roce 2024

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí