Nemocenská zaměstnanců v roce 2024

štítky Pojištění Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Z hrubé mzdy bude zaměstnancům v příštím roce sráženo nově nemocenské pojištění v sazbě 0,6 %. Výpočet nemocenské však nebude nijak speciálně zvýhodněn. Podívejme se, jak se bude nemocenská počítat v roce 2024.

Nárok na nemocenskou mají zaměstnanci, kteří mají příjem ze závislé činnosti, ze kterého se odvádí sociální pojištění. Nemocenskou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení, ale až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Základním vstupním údajem pro výpočet nemocenské je denní neredukovaný vyměřovací základ, který se zpravidla vypočítá z rozhodných příjmů v předchozích 12 kalendářních měsících.

Redukce denního vyměřovacího základu v roce 2024

Při výpočtu nemocenské se denní vyměřovací základ redukuje. V roce 2024 se do částky 1466 Kč započítává z 90 %, nad částku 1466 Kč do částky 2199 se započítává z 60 % a nad částku 2199 Kč do částky 4397 Kč se započítává z 30 %. Nad částku 4397 Kč se denní redukovaný vyměřovací základ nezapočítává, nepřímo je tak stanovena maximální částka nemocenské.

Při kratší nemoci je nemocenská nižší

Nemocenská se vyplácí až od 15. kalendářního dne nemoci, v prvních 16 dnech nároku na nemocenskou činí denní nemocenská 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu, v dalších 30 dnech potom 66 % a následně již 72 %. To znamená, že čím delší je pracovní neschopnost, tím je vyšší průměrná denní nemocenská.

Praktický výpočet v roce 2024

Pan Filip má průměrnou hrubou měsíční mzdu 46780 Kč a nárok na nemocenskou bude mít po dobu 60 dní (tj. po uplynutí 14 dní, po kterou mu náležela náhrada mzdy). Níže si vypočítáme celkovou nemocenskou dle výpočtové formule roku 2024.

  • Neredukovaný denní vyměřovací základ je 1537,97 Kč (46780 Kč × 12/365).
  • Zápočet z první redukční hranice je 1319,40 Kč (1466 Kč × 90 %).
  • Zápočet z druhé redukční hranice je 43,18 Kč (1537,97 Kč – 1466 Kč) × 60 %).
  • Zápočet z třetí redukční hranice je 0 Kč, protože pan Filip nemá denní vyměřovací základ vyšší než 2199 Kč.
  • Redukovaný denní vyměřovací základ činí 1363 Kč (1319,40 Kč + 43,18 Kč).

Denní nemocenská v prvních 16 dnech je potom 818 Kč (1363 Kč × 60 %), v dalších 30 dnech 900 Kč (1363 Kč × 66 %) a v dalších dnech 982 Kč (1363 Kč × 72 %). Celková nemocenská pana Filipa činí 53836 Kč (818 Kč × 16 dní + 900 Kč × 30 dní + 982 Kč × 14 dní).

Nemocenská dle hrubé mzdy

V přiložené tabulce níže máme vypočtenu nemocenskou za 60 dní u různých hrubých mezd, výpočet je proveden dle výpočtové formule roku 2024.

Hrubá mzda Nemocenská za 60 dní
25000 Kč 29236 Kč
35000 Kč 40916 Kč
45000 Kč 52460 Kč
55000 Kč 60222 Kč
65000 Kč 68014 Kč
80000 Kč 74608 Kč
100000 Kč 82370 Kč
130000 Kč 94094 Kč

Petr Gola

Další články k tématu Nemocenská v roce 2024

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí