Ochranná lhůta u nemocenské

štítky Pojištění Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Nárok na nemocenskou vzniká nejenom během trvání pracovního poměru, ale případně i po skončení zaměstnání, jestliže dojde k pracovní neschopnosti během ochranné lhůty. Jak je ochranná lhůta dlouhá? Jaká platí pravidla pro výpočet nemocenské v takových případech?

V prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Náhrada mzdy náleží pouze za dobu trvání pracovního poměru. Nemocenskou je však možné dostávat i po skončení zaměstnání. Musí však být dodržena 7denní ochranná lhůta. Výše nemocenské se následně vypočítává z rozhodného příjmu v posledním zaměstnání.

Praktický příklad

Paní Eva pracovala pro zaměstnavatele XY na klasickou pracovní smlouvu do konce října. V pracovní neschopnosti je následně od 6. listopadu. Na náhradu mzdy od zaměstnavatele XY již paní Eva nárok nemá, ale v případě delší nemoci bude od 15. kalendářního dne nemoci dostávat na účet nemocenskou, kterou ji bude vyplácet místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Druh a závažnost onemocnění samotný výpočet nemocenské nijak neovlivňuje.

Smlouva na dobu určitou ani zkrácený úvazek nevadí

Ochranná lhůta ve stejném rozsahu platí pro ukončení pracovního poměru sjednaného na dobu neurčitou i pracovní smlouvu, která skončila uplynutím sjednané doby. Rovněž nehraje roli, zdali bylo zaměstnání vykonáváno na plný úvazek nebo na zkrácený úvazek. Rozhodující je, že dojde k pracovní neschopnosti v 7denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání, ze kterého se odvádělo sociální pojištění a zakládalo tedy účast na nemocenském pojištění.

Stejný výpočet nemocenské

Při samotném výpočtu nemocenské nerozhoduje, zdali došlo k pracovní neschopnosti ještě za trvání pracovního poměru nebo až po jeho skončení. Základním vstupním údajem pro výpočet nemocenské je pouze dosahovaná hrubá mzda v rozhodném období. Současně platí, že případná nemoc během výpovědní lhůty neprodlužuje trvání zaměstnání. To znamená, že z důvodu nemoci neskončí pracovní poměr později.

Petr Gola

Další články k tématu Nemocenská v roce 2024

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí