Poradna: Roční příjmy OSVČ a důchod

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Adam: Za letošní rok 2023 budu mít jako OSVČ příjem přibližně 800 tisíc. Do důchodu mi sice ještě několik let chybí, ale přesto by mě zajímalo, jakému důchodu takový příjem asi odpovídá.

Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, tj. na celkové získané době pojištění a výši průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky. Např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se rozhodná průměrná mzda (osobní vyměřovací základ) vypočítá z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2023. Výši důchodu tak ovlivňují příjmy za dlouhé období, které se přepočítají pomocí koeficientů na současnou úroveň, proto nelze dělat důchodové závěry pouze dle příjmů v posledním roce.

U OSVČ rozhoduje vyměřovací základ

Osobní vyměřovací základ se vypočítává z jednotlivých ročních vyměřovacích základů. U OSVČ však není osobním vyměřovacím základem roční příjem, ale ani roční zisk. Osobním vyměřovacím základem je částka, ze které je zaplaceno v daném roce sociální pojištění. Skutečným vyměřovacím základem je polovina daňového základu. Názorný výpočet provedu u praktického příkladu.

Praktický příklad

Podnikatel XY má roční příjem 800000 Kč a výdaje uplatní 60% výdajovým paušálem. Hrubý zisk má tedy 320000 Kč (800000 Kč – (800000 Kč × 60 %). Skutečný vyměřovací základ je 160000 Kč (320000 Kč × 50 %), protože právě z této částky bude vypočteno sociální pojištění za rok 2023. Vyměřovací základ 160000 Kč přitom odpovídá hrubé měsíční mzdě 13333 Kč. Pan XY je na tom i při ročním příjmu ve výši 800000 Kč pro důchodové účely citelně hůře než zaměstnanec pracující za minimální mzdu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí