Jak dlouho se podpora v nezaměstnanosti pobírá?

štítky Právo Sociální dávky přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Celková podpůrčí doba u podpory v nezaměstnanosti se liší dle věku uchazeče, nejdéle je možné podporu v nezaměstnanosti pobírat 11 měsíců. Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se přitom vždy hodnotí jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely.

Pro přiznání podpory v nezaměstnanosti musí uchazeč získat minimálně dobu pojištění v rozsahu 11 měsíců v posledních dvou letech. Lidé mladší 50 let mohou pobírat podporu v nezaměstnanosti maximálně 5 měsíců, lidé ve věku 50 až 55 let potom 8 měsíců a lidé starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců.

Evidence na ÚP a důchod

Doba evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu vždy. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží,se započítává maximálně po dobu 3 let, přičemž se toto období zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

Jaká je maximální částka podpory v nezaměstnanosti?

Čím vyšší rozhodné příjmy před přiznáním podpory v nezaměstnanosti, tím vyšší částka podpory. V prvních dvou měsících činí podpora v nezaměstnanosti 65 % předchozího příjmu, v dalších dvou měsících 50 % a následující měsíce 45 %. Legislativou je stanovena i maximální částka podpory v nezaměstnanosti, která činí 58 % průměrné mzdy za první tři čtvrtletí předchozího roku, v roce 2023 činí maximální podpora v nezaměstnanosti 22798 Kč (36306 Kč × 0,58).

Vícenásobná podpora v nezaměstnanosti

Někteří občané jsou v evidenci na úřadu práce opakovaně. Nárok na každou podporu v nezaměstnanosti se počítá samostatně. Takže je možné pobírat během produktivního života podporu v nezaměstnanosti i několik let.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí