Výpověď zaměstnance a výše podpory v nezaměstnanosti

štítky Právo Sociální dávky přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Pracovní poměr musí být vždy ukončen v souladu se zákoníkem práce, tj. výpovědí podanou zaměstnancem, výpovědí podanou zaměstnavatelem nebo vzájemnou dohodou. Když podá výpověď zaměstnanec tak dochází (až na zákonné výjimky) ke snížení podpory v nezaměstnanosti.

Klasicky činí podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících 65 % předchozího rozhodného příjmu, v dalších dvou měsících 50 % předchozího rozhodného příjmu a v následujících měsících 45 % předchozího rozhodného příjmu. V případě, že však podá zaměstnanec sám výpověď, potom je podpora v nezaměstnanosti od prvního měsíce ve snížené výši, tj. 45 %.

Vážné důvody zaměstnance

Ve standardní výši náleží podpora v nezaměstnanosti, když zaměstnanec podá výpověď pro „vážné důvody“, které jsou uvedeny v § 4 zákona o zaměstnanosti, těmito důvody jsou např.: nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let, nezbytná osobní péče i fyzickou osobu ve stupni závislosti II, III a IV., docházka dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte, zdravotní důvody (podle speciálního lékařského posudku), jiné vážné osobní důvody (např. etické, mravní, náboženské).

Dvouměsíční výpovědní lhůta

Zaměstnanec může podat výpověď kdykoliv a bez udání důvodu. Při podání výpovědi je však nutné počítat s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce. V praxi dochází k situaci, že nástup do nového zaměstnání po skončení výpovědní lhůty neklapne a je nutná registrace na úřadu práce. V těchto případech však za sníženou podporu v nezaměstnanosti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí