I osoby bez zdanitelných příjmů vyplňují daňové přiznání

štítek Daně přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Přiznání institutu osoby bez zdanitelných příjmů automaticky neosvobozuje od daně z příjmu fyzických osob. OBZP mohou být i lidé s relativně vysokými platbami na dani z příjmu. Jak je to možné?

Z pasivních příjmů dle § 8, § 9 a § 10 zákona o dani z příjmu se neplatí zdravotní pojištění. Takové příjmy tedy nezakládají účast na zdravotním pojištění. Lidé pouze s vysokými pasivními příjmy jsou tedy v evidenci své zdravotní pojišťovny vedeni jako OBZP a platí měsíční částku zdravotního pojištění ve stejné výši jako např. lidé sankčně vyřazeni z evidence na úřadu práce. Žádné takové zvýhodnění však neplatí u daně z příjmu fyzických osob. Při velmi vysokých příjmech vzniká povinnost odvádět i vyšší 23% sazbu daně z příjmu.

Praktický příklad

Paní Marcela má velmi vysoké pasivní příjmy z nájmu dle § 9 a z kapitálového majetku dle § 8 zákona o dani z příjmu. Vzhledem k tomu, že paní Marcela nesplňuje žádnou ze zákonných podmínek pro zařazení do počítačového systému své zdravotní pojišťovny jako státní pojištěnec, tak si musí měsíční zdravotní pojištění sama platit v částce 2336 Kč.

Za rok 2023 dosáhne paní Marcela hrubého zisku (příjmu poníženého o související výdaje) ve výši 1200000 Kč. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatní pouze základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 30840 Kč stejně jako ostatní daňoví poplatníci. I OBZP mají nárok na základní slevu na poplatníka v plném rozsahu.

V daňovém přiznání za rok 2023 vyjde paní Marcele daňová povinnost 146160 Kč (1200000 Kč × 15 % – 30840 Kč).

Petr Gola

Další články k tématu Daňové povinnosti OBZP

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí