Zkrácený úvazek k hlavnímu zaměstnání

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

V případě práce pro druhého zaměstnavatele na zkrácený úvazek již nelze při výpočtu daně z příjmu uplatnit žádné daňové slevy. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.

Zaměstnanci přivydělávající si ke svému hlavnímu zaměstnání na zkrácený úvazek pro jiného zaměstnavatele mají ve druhém zaměstnání vyšší efektivní daňovou sazbu. Měsíční daňová sleva na poplatníka (2570 Kč) a případně další daňové slevy se totiž uplatní pouze u hlavního zaměstnavatele. Žádnou daňovou slevu nebo daňové zvýhodnění na děti nelze v žádném měsíci uplatnit dvakrát. Měsíční daňové slevy uplatňuje zaměstnavatel, u kterého je podepsáno prohlášení k dani, tedy hlavní zaměstnavatel.

Výše mzdy není nijak omezena

I v druhém zaměstnání mohou mít zaměstnanci libovolně vysokou hrubou mzdu, výdělek ze zkráceného úvazku není samozřejmě nijak omezen. Teoreticky je možné mít na zkrácený úvazek vyšší hrubou měsíční mzdu než z práce na plný úvazek.

Pojistné se platí vždy

Z hrubé mzdy ze zkráceného úvazku se platí sociální pojištění a zdravotní pojištění, stejně jako z hlavního zaměstnání. Při výpočtu zdravotního pojištění však z důvodu výkonu práce pro hlavního zaměstnavatele nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, protože je již dodržen v hlavním zaměstnání. Sociální pojištění i zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečné hrubé mzdy ze zkráceného úvazku.

Praktický příklad

Paní Marcela pracuje pro zaměstnavatele XY na hlavní pracovní poměr s hrubou mzdou 30000 Kč. Z hrubé mzdy je jí sražena daň z příjmu 1930 Kč (30000 Kč × 15 % – 2570 Kč), sociální pojištění 1950 Kč (30000 Kč × 6,5 %) a zdravotní pojištění 1350 Kč (30000 Kč × 4,5 %). Čistá mzda na účet je tedy 24770 Kč (30000 Kč – 1930 Kč – 1950 Kč – 1350 Kč).

Současně paní Marcela pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 15000 Kč. Daň z příjmu činí 2250 Kč (15000 Kč × 15 %), sociální pojištění potom 975 Kč (15000 Kč × 6,5 %) a zdravotní pojištění 675 Kč (15000 Kč × 4,5 %). Čistou mzdu má 11100 Kč (15000 Kč – 2250 Kč – 975 Kč – 675 Kč).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí