Základní daňová sleva zůstane

štítky Daně Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Připravované legislativní změny mimo jiné počítají se zrušením daňového osvobození pro zaměstnanecké benefity, se zvýšením daně z nemovitých věcí, změnami u DPH a spotřebních daní, zvýšením plateb na sociálním pojištění pro OSVČ nebo zdražením dálniční známky. Základní sleva na poplatníka však zatím zůstává.

Každý daňový poplatník má za rok nárok na základní daňovou slevu na poplatníka, která v roce 2023 činí 30840 Kč. Zaměstnanci uplatňují daňovou slevu na poplatníka měsíčně při výpočtu měsíční čisté mzdy ve výši 2570 Kč. Nárok na slevu na poplatníka mají i zaměstnanci pracující pouze na některou z pracovních dohod.

Kdy se neplatí daň z příjmu?

Až do ročního daňového základu 205600 Kč se neplatí daň z příjmu, protože vypočtená daň z příjmu je právě ve výši slevy na poplatníka, která ji vynuluje. Zaměstnanci s ročním daňovým základem do 205600 Kč, kteří během roku zaplatili nějakou částku daně z příjmu, obdrží dokonce po provedeném ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání daňový přeplatek.

Praktický příklad

Zaměstnanec Karel byl v měsících lednu až květnu nezaměstnaný. Do zaměstnání nastoupil až od června, jeho hrubá měsíční mzda je 29000 Kč. Roční zdanitelný příjem za rok 2023 má tedy 203000 Kč (29000 Kč × 7 měsíců). V měsících červnu až prosinci zaplatí pan Karel na dani z příjmu 12460 Kč. Roční daňová povinnost je nulová z důvodu uplatnění slevy na poplatníka ve výši 30840 Kč. Zaplacené zálohy na dani z příjmu v částce 12460 Kč se stanou daňovým přeplatkem v plném rozsahu. Tuto částku obdrží pan Karel po provedeném ročním zúčtování daně zaměstnavatelem za rok 2023.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí