Méně výhodná dohoda o provedení práce

štítek Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna 10000 Kč a méně, přičemž je možné pracovat pro více zaměstnavatelů současně. Chystané legislativní změny počítají s omezením daňové výhody při práci pro více zaměstnavatelů současně.

Na základě dohody o provedení práce je možné pracovat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin za rok. V případě, že je hrubá měsíční odměna do limitu, tak pojistné neplatí ani zaměstnanci ani zaměstnavatelé. Navíc pro takovou práci na základě dohody o provedení práce platí jednoduchý administrativní model, kdy zaměstnavatelé nemusí takovou práci nikde hlásit či oznamovat.

Systém pro dohodáře

V případě úspěšného legislativního procesu by museli zaměstnavatelé oznamovat veškerou práci vykonávanou na základě dohody o provedení práce, a to bez ohledu na částku měsíční odměny. V případě, že by součet hrubých odměn z dohod o provedení práce byl vyšší než 40 % průměrné mzdy, potom by zaměstnanec odváděl pojistné ze všech dohod.

Praktický příklad

Zaměstnankyně Alice pracuje současně pro dva zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 9000 Kč. Nyní neplatí ani z jedné dohody o provedení práce pojistné. V případě schválení legislativních změn by však již bylo pojistné z obou dohod sráženo, neboť součet hrubých odměn by byl vyšší než 40 % průměrné mzdy. Pojistné by bylo sraženo nejenom z hrubé odměny, ale platili by ho i oba zaměstnavatelé.

Pouze jedna dohoda

Při schválení legislativní novinky by tedy platil výhodný „daňový režim“ pouze pro práci na základě jedné dohody o provedení práce. Při práci pro dva zaměstnavatele současně by většinou byl překročen limit pro osvobození od platby pojistného.

Petr Gola

Další články k tématu Chystané daňové změny

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí