Co je to důchodová doba pojištění?

štítky Penze Právo přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Výši státního důchodu ovlivňují nejenom rozhodné příjmy, ze kterých se vypočítal osobní vyměřovací základ, ale také získaná doba pojištění. Bez minimální doby pojištění není dokonce státní starobní důchod vůbec přiznán.

Pro přiznání starobního důchodu je nutné splnit dvě zákonné podmínky – dosáhnout důchodového věku a získat alespoň minimální dobu pojištění. Pouhé dosažení důchodového věku nestačí. Pokud žadatelé o starobní důchod v roce 2023 nezískali dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, tak nebudou starobní důchod pobírat na účet. Na státní starobní důchod není automatický právní nárok. Minimální doba pojištění se přitom neliší ani pro přiznání předčasného důchodu.

Doba pojištění ovlivňuje výši důchodu

Získaná doba pojištění je nutná nejenom pro přiznání starobního důchodu starobního důchodu, ale následně i pro samotný výpočet. Čím vyšší dobu pojištění žadatel o starobní důchod získal, tím vyšší starobní důchod bude mít. V praxi tak dochází k situaci, že žadatel o starobní důchod s nižším příjmem má následně vyšší starobní důchod než člověk s vyšším příjmem ale nižší získanou dobou pojištění.

Příklad

Paní Dana má osobní vyměřovací základ 35000 Kč a získala dobu pojištění 46 let, v březnu ji bude přiznán starobní důchod 19379 Kč. Paní Jitka má osobní vyměřovací základ 41000 Kč, ale získala dobu pojištění v rozsahu 42 let, paní Jitce bude přiznán starobní důchod 19028 Kč.

Nepočítají se pouze odpracované roky

Do doby pojištění pro důchodové účely se započítají nejenom roky zaměstnání nebo roky podnikání, kdy bylo z příjmu odváděno sociální pojištění, ale také náhradní doby pojištění, kterými jsou při splnění zákonných podmínek např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu.

TIP: Kalkulačka starobního důchodu

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí