Nezaměstnanost nemusí snížit důchod

štítky Penze Sociální dávky přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Náhradní doby pojištění jsou velmi důležité pro splnění základní podmínky pro přiznání státního důchodu i pro jeho měsíční výši. Mezi náhradní doby pojištění přitom patří i evidence na úřadu práce. Pouze však v zákonném rozsahu.

Jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely se evidence na úřadu práce započítává vždy, pokud náleží podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Po dobu, kdy již podpora v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci nenáleží se evidence na úřadu práce jako náhradní doba pojištění započítává maximálně po dobu tří let. Má to však omezení. Jaké?

  • Doba evidence na úřadu práce se zjišťuje zpětně a do věku 55 let se započítává maximálně po dobu jednoho roku.

Krátkodobá nezaměstnanost nevadí

Být několik měsíců během změny zaměstnání na úřadu práce s ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu nevadí, i když se započítává do doby pojištění z 80 %. Problémem je dlouhodobá nezaměstnanost, která se již nepočítá jako náhradní doba pojištění ani jako vyloučená doba pojištění. To znamená, že toto období nezvyšuje dobu pojištění a současně dochází k „rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu.

I drobný výpadek je vhodné řešit evidencí na ÚP

Někteří občané se nechtějí při skončení zaměstnání evidovat na úřadu práce. Věří, že rychle najdou nové pracovní uplatnění a podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti je jim nepříjemné. Z finančního hlediska se nejedná o správný postup hned ze tří důvodů:

  • nelze dostávat podporu v nezaměstnanosti, i když bylo během zaměstnání řádně odváděno sociální pojištění
  • za každý měsíc je nutné si platit zdravotní pojištění jako OBZP, v roce 2023 v měsíční výši 2336 Kč.
  • taková „mezera“ v pojištění bude mít negativní vliv na budoucí výpočet důchodu

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí