Do kdy odevzdat přehled pro OSSZ za rok 2022?

štítky Daně Pojištění přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Za rok 2022 musí včas vyplnit a odevzdat přehled všechny OSVČ, které alespoň po část loňského roku vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost. Dodržet termín musí i OSVČ, kterým nevzniká povinnost platit za rok 2022 sociální pojištění.

Přehled za rok 2022 vyplňují OSVČ vykonávající hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Termín je v těchto případech stejný. Do přehledu se uvádí pouze příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Výjimku od odevzdání přehledu mají pouze OSVČ, které si v roce 2022 plnily své daňové povinnosti formou placení měsíční paušální daně, která v jedné částce zahrnovala daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění.

Jaké jsou termíny?

Termín pro odevzdání přehledu za rok 2022 není stejný, nejdříve musí přehled odevzdat OSVČ, které odevzdaly daňové přiznání v papírové podobě, a sice do 2. 5. 2023. Jaké jsou prodloužené termíny?

  • do 1. 6. 2023 mohou přehled za rok 2022 na OSSZ doručit OSVČ, které podaly daňové přiznání elektronicky.
  • do 1. 8. 2023 mohou přehled za rok 2022 na OSSZ doručit OSVČ, které využily služeb daňového poradce.

V přehledu za rok 2022 může vyjít přeplatek nebo nedoplatek na sociálním pojištění za rok 2022, přičemž případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní ode dne odevzdání přehledu. V přehledu se rovněž vypočtou nové měsíční zálohy na sociálním pojištění.

Nulové pojistné nezbavuje povinnosti doručit přehled

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti může být roční sociální pojištění za rok 2022 nulové, přesto je však nutné v zákonném termínu přehled doručit. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění za rok 2022 neplatí, jestliže je hrubý zisk do limitu. Pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý loňský rok je limitem částka 93387 Kč. Pokud však byla samostatná výdělečná činnost vykonávána pouze po část roku, potom je limit poměrně nižší.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí