Neplnění povinností = pokuty

štítky Daně Pojištění přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Všechny daňové formuláře je nutné odevzdat včas, jinak hrozí sankce. Např. zdravotní pojišťovny mohou za neodevzdání přehledu udělit pokutu až 50000 Kč. Samozřejmě se udělenou pokutou nezastavuje povinnost platit pojistné.

Pro všechny zdravotní pojišťovny je přehled nejdůležitějším dokladem od OSVČ. V přehledu je totiž uveden jejich hrubý zisk za příslušný rok, od kterého se vypočte roční zdravotní pojištění a právě od ročního zdravotní pojištění se odvíjí nová měsíční záloha.

Pravděpodobné pojistné

OSVČ, které neodevzdají přehled, obdrží pokutu. Zdravotní pojišťovny přitom mohou udělit pokutu až ve výši 50000 Kč. Pokud následně nemá pojišťovna prostředky pro vyčíslení pojistného a měsíčních záloh, tak je zdravotní pojištění vypočteno v pravděpodobné výši, což je pro většinu OSVČ nevýhodné.

I pokuty se vymáhají exekučně

Všechny zdravotní pojišťovny mají velmi propracované mechanismy, aby optimalizovaly vymáhání závazků od dlužníků. Exekučně přitom vymáhají nejenom dlužné pojistné, ale i dlužné penále a samozřejmě pokuty. Právě pokuty mají přitom při vymáhání přednost. Dle § 15 zákona č. 592/1992 Sb. totiž platí, že má-li pojištěnec vůči zdravotní pojišťovně splatné závazky, tak je povinen je splácet v následujícím pořadí:

  • pokuty
  • přirážky k pojistnému
  • nejstarší nedoplatky pojistného
  • běžné platby pojistného
  • penále

Před dluhy se neuteče

Změna zdravotní pojišťovny, na kterou má každý pojištěnec právo jednou za 12 kalendářních měsíců, není důvodem pro snížení dluhu nebo odpuštění dluhu u bývalé zdravotní pojišťovny. OSVČ neplnící si své zákonné povinnosti tedy před svými závazky vůči zdravotní pojišťovně neutečou.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí