Přehled pro zdravotní pojišťovnu

štítky Daně Pojištění přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti alespoň po část roku 2022 je nutné zdravotní pojišťovně doručit přehled. Do kdy?

Termín pro doručení přehledu je do jednoho měsíce po termínu pro doručení daňového přiznání. V praxi tedy není jednotný ani termín pro dodání přehledu příslušné zdravotní pojišťovně. Termíny jsou následující:

  • Do 3. 5. 2023 musí přehled za rok 2022 odevzdat OSVČ, které odevzdaly daňové přiznání v papírové podobě.
  • Do 2. 6. 2023 se termín pro odevzdání přehledu za rok 2022 prodlužuje pro OSVČ, které odevzdaly daňové přiznání elektronicky.
  • Do 3. 8. 2023 mají následně čas OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce.

Přehled za rok 2022 nevyplňují a neodevzdávají OSVČ, které si plnily během roku 2022 své daňové povinnosti platbou měsíční paušální daně. Termíny pro odevzdání přehledů jsou stejné pro OSVČ vykonávající hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. OSVČ, které během roku změnily zdravotní pojišťovnu, doručí v příslušném termínu přehled za rok 2022 na starou i novou zdravotní pojišťovnu.

Přeplatek nebo nedoplatek

V přehledu za rok 2022 se vypočítá roční zdravotní pojištění ze samostatné výdělečné činnosti. Příjmy ze zaměstnání se do přehledu neuvádí. V závislosti na výši ročního zdravotního pojištění může vzniknout přeplatek nebo nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2022. Případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní ode dne odevzdání přehledu. Přeplatek je možné si nechat zaslat na účet nebo použít na úhradu příštích záloh.

Nová výše zálohy

V přehledu za rok 2022 se rovněž vypočte nová měsíční záloha, kterou musí OSVČ platit. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti nemůže být nižší než 2722 Kč. Naproti tomu podnikající zaměstnanci zálohy neplatí a zdravotní pojištění doplatí vždy jednorázově až za celý rok.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí