Jak vysoké se platí pojistné z hrubé mzdy?

štítky Daně Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Přestože se většinou mluví o dani z příjmu, tak na sociálním a zdravotním pojištění zaplatí zaměstnanci v souhrnu více. Povinné pojistné totiž za ně platí i zaměstnavatel.

Při výpočtu sociálního pojištění a zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy jako je tomu v případě daně z příjmu fyzických osob. Na sociálním pojištění sociálním pojištění je zaměstnancům z hrubé mzdy sraženo 6,5 % a na zdravotním pojištění 4,5 %. V případě práce pro více zaměstnavatelů současně se přitom stejným způsobem vypočítává pojistné u obou zaměstnavatelů. Uzavření dalšího zaměstnání nepřináší žádnou úlevu při výpočtu pojistného u druhého zaměstnavatele.

Odvody zaměstnavatele

Povinné pojistné platí i zaměstnavatelé za zaměstnance, a sice v souhrnné výši 33,8 % (sociální pojištění 24,8 % a zdravotní pojištění 9 %). Mzdové náklady zaměstnavatele jsou tedy citelně vyšší než se na první pohled zdá, k hrubé mzdě je nutné přičíst právě povinné pojistné placené zaměstnavatelem.

Ze systému se nelze odhlásit

Platba sociálního i zdravotního pojištění je přitom ze zákona povinná. Nelze se odhlásit z placení zdravotního a sociálního pojištění a případnou změnou zdravotní pojišťovny nelze čerpat nějakou slevu nebo úlevu při výpočtu zdravotního pojištění.

Pojistné platí zaměstnavatelé i z dohod

Z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění, když je hrubá odměna do limitu. Při jeho překročení však platí pojistné nejenom zaměstnanec, ale i zaměstnavatel, a to ve standardních sazbách.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí