Výchovné sníží důchodové rozdíly

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Muži v Česku mají v průměru vyšší důchody než ženy, vyplácené výchovné ke starobnímu důchodu má tento nepoměr snížit, protože výchovné budou ve většině případů dostávat ženy.

Průměrný starobní důchod v Česku v červnu 2022 činil 17299 Kč, přičemž průměrný měsíční starobní důchod mužů byl 18919 Kč a průměrný měsíční starobní důchod žen byl 15788 Kč. Důvodem nižšího důchodu žen, než mužů jsou nižší výdělky žen v produktivním věku, často kvůli péči o děti. Zvýšení důchodu žen o 500 Kč za každé vychované dítě, tak sníží finanční rozdíl ve výši důchodů mezi muži a ženami.

Zvýší se procentní výměra důchodu

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru důchodu mají všichni příjemci starobního důchodu stejně vysokou. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. V roce 2022 činí základní výměra důchodu 3900 Kč. Výchovné za každé dítě zvýší procentní výměru důchodu, což je důležité s ohledem na budoucí valorizace. Při zákonné lednové valorizaci se totiž základní výměra důchodu zvyšuje v korunách a procentní výměra příslušným procentem. Výchovné se tak bude v průběhu let zvyšovat a na jeho výši nemá vliv částka přiznaného důchodu.

Praktický příklad

Paní Anna má starobní důchod ve výši 14807 Kč a paní Helena má starobní důchod ve výši 19890 Kč. Obě paní vychovaly dvě děti a mají nárok na zvýšení svého starobního důchodu od ledna. Zvýšení bude v obou případech činit 1000 Kč. Vlastní částka starobního důchodu nemá vliv na výši výchovného k důchodu. Přestože platila paní Helena v produktivním věku značně vyšší částky na sociálním pojištění ze svého příjmu, tak se jí důchod z důvodu výchovného zvýší stejně jako paní Anně.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí