Absolventi obdrží daňovou vratku za rok 2022

štítky Daně Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Při nástupu do prvního zaměstnání během letošního roku vznikne po provedeném ročním zúčtování daně nebo podaném daňovém přiznání nárok na daňovou vratku. Jak je to možné? Jak vysoká bude daňová vratka?

V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za rok 2022 se uplatní základní daňová sleva na poplatníka ve výši 30840 Kč, bez ohledu na to, kolik měsíců byl daňový poplatník zaměstnaný.

Absolventi tedy během roku v plném rozsahu nevyužijí slevu na poplatníka a z tohoto titulu jim bude náležet daňová vratka. Základní podmínkou pro obdržení daňové vratky je zaplacení během roku 2022 nějaké zálohové daně z příjmu. Do hrubé mzdy 17100 Kč je vypočtená daň z příjmu nulová, proto v těchto případech nelze obdržet daňový přeplatek.

Praktický příklad

Slečna Simona po úspěšné maturitě začala pracovat od července pro zaměstnavatele XY. Za měsíce leden až červen tedy nevyužila poměrnou část slevy na poplatníka ve výši 2570 Kč měsíčně. Vzhledem k její vyšší hrubé mzdě a dostatečně vysokých zaplacených zálohách na dani z příjmu obdrží za rok 2022 daňovou vratku ve výši 17430 Kč. Částka daňové vratky je součtem nevyužité slevy na poplatníka za první polovinu roku ve výši 15420 Kč (6 × 2570 Kč) a slevy na studenta za první polovinu roku ve výši 2010 Kč (6 × 335 Kč). Daňovou vratku obdrží až po provedeném ročním zúčtování daně za rok 2022.

Daňová vratka nemůže být vyšší než zaplacená zálohová daň

Částka daňové vratky za rok 2022 může být maximálně do částky odvedené zálohové daně z příjmu během roku. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka a slevy na studenta nemůže vzniknout nárok na daňový bonus, tak jako je tomu v případě daňového zvýhodnění.

Petr Gola

Další články k tématu První zaměstnání

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí