Když zdravotní problémy nestačí…

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Někteří občané mají i větší zdravotní problémy, a přesto jim není invalidní důchod přiznán. Jak je to možné?

Aby mohl žadatel o invalidní důchod dostávat každý měsíc na účet invalidní důchod, tak mu musí být přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně a současně musí získat alespoň minimální dobu pojištění. Bez získání minimální doby pojištění nelze dostávat invalidní důchod na účet ani při závažnějších zdravotních problémech.

Doba pojištění dle věku

Potřebná minimální doba pojištění se liší dle věku. Občané mladší 20 let musí získat dobu pojištění nižší než jeden rok, ve věku 20 let až 22 let je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu jednoho roku, ve věku 22 let až 24 let je potřeba získat dobu pojištění alespoň v rozsahu dvou let, ve věku 24 let až 26 let potom alespoň v rozsahu tří let, ve věku 26 let až 28 let již alespoň čtyři roky a občané starší 28 let musí získat dobu pojištění již vyšší než 5 let.

Občané starší 38 let, kteří nesplní podmínku doby pojištění vyšší než pět v posledních deseti letech, získají potřebnou dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu, pokud získají dobu pojištění v rozsahu alespoň deseti let v posledních dvaceti letech.

Praktický příklad

Panu Lukášovi (34 let) není přiznán invalidní důchod, přestože by na něj ze zdravotního hlediska měl nárok. Důvodem je skutečnost, že nezískal potřebnou minimální dobu pojištění v rozsahu 5 let. Příčinou byla dlouhodobá nezaměstnanost, která se započítává do doby pojištění pouze v omezeném zákonném rozsahu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí