Jaké jsou stupně invalidity?

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Při splnění zákonných podmínek je možné v Česku pobírat invalidní důchod prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Stupeň invalidity záleží na posouzení posudkového lékaře.

Pokud žadatel o invalidní důchod splní potřebnou minimální dobu pojištění a o invalidní důchod si požádá, tak přesto nemusí dostávat invalidní důchod na účet. Někteří občané mají zdravotní problémy, které jsou však dle posouzení posudkového lékaře nedostačující pro přiznání alespoň prvního stupně invalidity. Nepřiznání invalidního důchodu neznamená, že není možné si v budoucnu znovu o invalidní důchod požádat, když se zdravotní stav zhorší.

Posouzení zdravotního stavu

Pro přiznání stupně invalidity musí občanovi pracovní schopnost poklesnout minimálně o 35 %, v opačném případě není stupeň invalidity přiznán. Čím vyšší stupeň invalidity je přiznán, tím vyšší měsíční částka invalidního důchodu se dostává na účet.

  • Invalidita prvního stupně je přiznána, když pracovní schopnost poklesne o 35 % až 49 %.
  • Invalidita druhého stupně je přiznána, jestliže pracovní schopnost poklesne o 50 % až 69 %.
  • Invalidita třetího stupně je přiznána, pokud pracovní schopnost poklesne o 70 % a více.

Pro účely posouzení zdravotního stavu se poklesem pracovní schopnosti rozumí nemožnost vykonávat výdělečnou činnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu, a to z důvodu omezení tělesných, smyslových a duševních schopností.

Stupeň invalidity není přiznán trvale

V praxi může dojít ke zlepšení nebo zhoršení zdravotního stavu. Přiznaný stupeň invalidity se tedy může v průběhu let pobírání invalidního důchodu změnit. Dokonce může být invalidita zcela odebrána a nárok na výplatu invalidního důchodu zanikne. Při snížení stupně invalidity se samozřejmě sníží měsíční částka invalidního důchodu a při zvýšení stupně invalidity se zvýší měsíční částka invalidního důchodu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí