Poradna: Více odpracovaných let a stejný důchod

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Zuzana: Už jsem pracovala, když moje stejně stará kamarádka ještě studovala a teď máme obě téměř stejně velký důchod. Jak je to možné?

Výše starobního důchodu přiznaného v roce 2022 závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé mzdě v současné hodnotě). Osobní vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se počítá z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2022.

Studium jako náhradní doba pojištění

Do doby pojištění pro důchodové účely se počítají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění, kdy neplyne žádný příjem, a přitom se tato období hodnotí pro důchodové účely. Mezi náhradní doby pojištění patří v zákonném rozsahu i studium před rokem 2010.

Proč máte téměř stejný důchod?

V dotazu píšete, že máte téměř stejný důchod jako Vaše kamarádka, přestože jste odpracovala více let. V praxi tomu tak skutečně může být. Výši důchodu totiž ovlivňuje celá doba pojištění, tedy včetně náhradních dob pojištění. Osobní vyměřovací základ pro výpočet důchodu je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě, v praxi tedy není ničím neobvyklým, že žadatel o starobní důchod s nižší dobou pojištění má osobní vyměřovací základ vyšší než žadatel s vyšší dobou pojištění.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí