Poradna: Podnikání pouze pár měsíců

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Ilona: Uvažuji o vlastním podnikání. Chci se však zeptat, zdali můžu následně živnost přerušit nebo ukončit již po pár měsících, když se mi nebude dařit.

Každý občan má v Česku svobodné rozhodnutí, zdali bude zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou. Během let je možné i několikrát změnit zdroj příjmů. Jestliže se Vám nebude v podnikání dařit, tak jak očekáváte, tak můžete již během několika měsíců činnost ukončit nebo přerušit a nechat se opět zaměstnat.

Se zahájením, přerušením nebo ukončením samostatné výdělečné činnosti jsou však splněny registrační, oznamovací a administrativní úkony, např. u zdravotní pojišťovny, OSSZ, finančního úřadu nebo živnostenského úřadu, které je potřeba si vždy splnit.

Vedlejší samostatná činnost

Zahájení samostatné výdělečné činnosti je velkým rozhodnutím a je vhodné dopředu vše pečlivě naplánovat a promyslet. Zejména první měsíce výkonu samostatné výdělečné činnosti jsou totiž finančně náročné, neboť je nutné počítat s vyššími vstupními výdaji a současně platby za první zakázky se dostavují postupně. Každodenní život zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné je velmi odlišný. Někteří občané proto zkouší výkon své samostatné výdělečné činnosti nejdříve při zaměstnání.

Být současně zaměstnancem a OSVČ je rovněž možné. V takovém případě se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, což přináší i některé daňové výhody, např. při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, při hrubém zisku do limitu se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí sociální pojištění. Za zaměstnance přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností nemůže zaměstnavatel provést roční zúčtování daně a musí si sami podat daňové přiznání a vyplnit přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP