Co vědět o zvýšené sazbě daně z příjmu?

štítek Daně přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V Česku máme od letošního roku zavedeny dvě daňové sazby, a sice 15 % a 23 %. Jaké příjmy podléhají vyšší daňové sazbě?

V roce 2020 podléhaly v Česku vysoké zdanitelné příjmy nad limit nejenom 15% sazbě daně z příjmu, ale i 7% solidární dani. Limitem pro odvod 7% solidární daně byl rozhodný zdanitelný příjem nad 1672080 Kč. Tyto příjmy tak fakticky podléhaly 22% sazbě daně z příjmu.

Změna od roku 2021

Od letošního roku se již solidární daň neplatí, ale jsou zavedeny dvě daňové sazby – 15 % a 23 %. Vyšší 23% sazbě daně z příjmu přitom podléhají všechny zdanitelné příjmy, tedy nejenom ze zaměstnání a podnikání, ale i např. z pronájmu či kapitálového majetku. Zejména lidé s vysokými pasivními příjmy si tedy meziročně daňově pohoršili. Za rok 2021 podléhají vyšší 23% dani z příjmu zdanitelné příjmy nad 1701168 Kč.

Sazby daní jsou pro všechny stejné

Daňové sazby platí pro všechny daňové poplatníky bez rozdílu. Životní, rodinná nebo majetková situace nemá žádný vliv na daňové sazby.

Jak to bude od roku 2022?

V příštím roce se zvyšuje první daňové pásmo a zdanitelné příjmy až do částky 1867728 Kč budou podléhat pouze základní 15% sazbě daně z příjmu. Zvýšené 23% sazbě daně z příjmu tak budou podléhat až zdanitelné příjmy nad 1867728 Kč. V praxi to znamená, že daňoví poplatníci se stejně vysokým nadstandardním daňovým základem nad limit v roce 2021 i v roce 2022 zaplatí na dani z příjmu fyzických osob méně, konkrétně o částku 38309 Kč (1867728 Kč – 1701168 Kč) × 23 %).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí