Platba pojistného při příjmech z nájmu

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Dům financí

Z příjmů z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se sociální pojištění ani zdravotní pojištění neplatí, přitom si však někteří občané musí povinně sami zdravotní pojištění platit a jiní si dobrovolně platí důchodové pojištění.

Občané, kteří mají vyřešen svůj pojistný vztah u zdravotní pojišťovny a místně příslušné OSSZ z příjmů z nájmu sociální ani zdravotní pojištění neplatí bez ohledu na dosažený zisk. Příjmy z nájmu dle § 9 podléhají pouze dani z příjmu fyzických osob a je nutné vyplnit daňové přiznání. Za zaměstnance v takovém případě nemůže provést roční zúčtování daně zaměstnavatel.

Kdo má vyřešen pojistný vztah?

Situace pro placení sociálního a zdravotního pojištění se v některých specifických životních situacích liší. Obecně můžeme říci, že vyřešen pojistný vztah mají občané, kteří odvádí zdravotní a sociální pojištění ze svého zaměstnání nebo podnikání nebo jsou pro účely platby zdravotního pojištění státními pojištěnci a pro účely platby sociálního pojištění se jim dané období hodnotí jako náhradní doba pojištění.

OBZP a platba zdravotního pojištění

Občané, kteří mají zdanitelné příjmy pouze z nájmu, a nejsou současně státními pojištěnci (např. penzisté, studenti, příjemci rodičovského příspěvku), si musí zdravotní pojištění sami platit jako osoby bez zdanitelných příjmů. V roce 2021 platí OBZP za každý měsíc zdravotní pojištění ve výši 2052 Kč. Neplacení zdravotního pojištění je přitom sankciováno a nelze se mu v těchto případech vyhnout.

Dobrovolné důchodové pojištění

V případě příjmů pouze z nájmu je vhodné si v případě, že se dané období nepočítá jako náhradní doba pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku), platit dobrovolné důchodové pojištění. Důchodové pojištění se sice platit nemusí, ale může vzniknout problém s přiznáním starobního důchodu, neboť pro přiznání starobního důchodu je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Minimální částka dobrovolného důchodového pojištění placená v roce 2021 činí 2482 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí