Poradna: Invalidní důchodce a odstupné

štítky Penze Právo přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Pavel: Jsem pracující invalidní důchodce a nyní se mnou chce zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr. Mám nárok na odstupné?

V případě, že obdržíte výpověď od zaměstnavatele pro legislativní důvody, na kterých nenesete vinu, tj. dle § 52, písmeno a), b), c), d) zákoníku práce, potom Vám náleží odstupné, přestože pobíráte státní důchod. V praxi se nejčastěji jedná o výpověď pro nadbytečnost zaměstnance dle § 52, písmeno c) zákoníku práce. Pracující příjemci státního důchodu mají nárok na stejnou legislativní ochranu jako ostatní zaměstnanci. Z důvodu, že pobíráte státní důchod Vám nemůže zaměstnavatel krátit zákonné odstupné nebo Vám dokonce odepřít nárok na odstupné.

Výpovědní lhůta

V případě obdržení výpovědi od zaměstnavatele běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení. Rychleji je možné ukončit pracovní poměr pouze na základě vzájemné dohody o ukončení pracovního poměru. S takovou dohodou byste musel ovšem souhlasit. Zaměstnavatel sám od sebe dohodou okamžitě pracovní poměr ukončit nemůže.

Dohoda o ukončení pracovního poměru a odstupné

Nárok na zákonné odstupné vzniká i zaměstnanci, jestliže je pracovní poměr ukončen vzájemnou dohodou, jestliže je ve vzájemné dohodě přímo písemně uveden některý z důvodů, pro který náleží odstupné. Pokud je pracovní poměr ukončen vzájemnou dohodou, tak je nutné si ovšem pohlídat uvedení důvodu, pro který náleží odstupné, do vzájemné písemné dohody.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí