Kdy platí OSVČ zdravotní pojištění jednou za rok?

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Na dani z příjmu nebo sociálním pojištění neplatí některé OSVČ za rok 2020 nic, zdravotní pojištění však ano. Ve kterých případech se přitom platí zdravotní pojištění jednorázově za celý rok?

Na výpočet zdravotního pojištění má vliv, zdali je vykonávána hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vypočteno roční zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu, pokud je skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) nižší než právě minimální vyměřovací základ. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se roční zdravotní pojištění počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu. Za celý kalendářní rok 2020 je minimální vyměřovací základ ve výši 209010 Kč. Sazba zdravotního pojištění pro OSVČ činí 13,5 %.

Měsíční zálohy

OSVČ platí během roku měsíční zálohy na zdravotním pojištění, jejíž výše závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém roce. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti však musí být dodržena alespoň minimální měsíční záloha, která v roce 2021 činí 2393 Kč. OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost měsíční zálohy platí dle skutečně dosaženého hrubého zisku. V některých případech dokonce OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost měsíční zálohy vůbec neplatí, a to:

  • v prvním roce při zahájení vedlejší samostatné výdělečné činnosti, ať už např. v penzi, během studia či při pobírání rodičovského příspěvku
  • vždy při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání

Praktický příklad

Paní Gabriela pracuje pro zaměstnavatele XY a současně si přivydělává vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Za rok 2020 dosáhla hrubého zisku 94000 Kč. Roční zdravotní pojištění za rok 2020 činí 6345 Kč (94000 Kč × 50 % × 13,5 %). Zdravotní pojištění za rok 2020 doplatí jednorázově do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020. Ani během roku 2021 nebude platit měsíční zálohy a opět doplatí zdravotní pojištění za rok 2021 jednorázově do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí