Jak se zvyšuje sleva na poplatníka pro rok 2021?

štítky Daně Penze Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Současně se zrušením superhrubé mzdy při výpočtu daně z příjmu se pro příští rok zvyšuje sleva na poplatníka o 3000 Kč. Co to v praxi znamená?

Pro celý kalendářní rok 2020 činí sleva na poplatníka 24840 Kč. Sleva na poplatníka se za celý kalendářní rok uplatní vždy v plné výši, bez ohledu na počet měsíců výdělečné činnosti. Nárok na slevu na poplatníka mají i daňoví poplatníci pouze s pasivními příjmy. Sleva na poplatníka je vždy stejně vysoká, bez ohledu, zdali se jedná o studenta, penzistu nebo zaměstnance s nadstandardními příjmy. Sleva na poplatníka snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka je za rok 2020 daň z příjmu fyzických osob nulová až do daňového základu 165600 Kč, pro rok 2021 až do daňového základu 185600 Kč.

Praktický příklad

Penzista Jaromír má za celý kalendářní rok 2020 daňový základ z příjmů z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu ve výši 222500 Kč. V daňovém přiznání uplatní pouze slevu na poplatníka. Daň z příjmu fyzických osob za rok 2020 činí 8535 Kč (222500 Kč × 15 %) – 24840 Kč). Při stejném daňovém základu z nájmu za celý rok 2021 zaplatí na dani z příjmu 5535 Kč (222500 Kč × 15 %) – 27840 Kč). Z důvodu zvýšení slevy na poplatníka zaplatí pan Jaromír z nájmu příští rok na dani z příjmu o 3000 Kč méně.

Práce na dohody

Zaměstnanci, kteří mají u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, uplatní slevu na poplatníka v poměrné výši již při výpočtu čisté měsíční mzdy nebo měsíční odměny. Měsíční sleva na poplatníka v roce 2021 bude činit 2320 Kč. Při práci pro více zaměstnavatelů současně je možné slevu na poplatníka uplatňovat pouze u jednoho zaměstnavatele. Slevu na poplatníka je přitom možné uplatnit i při práci na některou z pracovních dohod.

Praktický příklad

Paní Veronika je na rodičovské dovolené a přivydělává si u zaměstnavatele AB na dohodu o provedení práce, u zaměstnavatele bude mít podepsáno prohlášení k dani a bude při výpočtu čisté měsíční odměny uplatňovat pouze slevu na poplatníka. Hrubá měsíční odměna v roce 2021 bude činit 20000 Kč. Čistá měsíční odměna bude příští rok činit 680 Kč (20000 Kč × 15 % – 2320 Kč). Daň z příjmu se bude příští rok počítat z hrubé odměny a nikoliv ze superhrubé odměny, tak jako je tomu v roce 2020. Paní Veronika daňově uspoří 1270 Kč oproti situaci v roce 2020.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí