Koronavir a nemocenská

štítky Koronavirus Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Během pracovní neschopnosti dochází k propadu příjmů. V měsících březnu a dubnu však z důvodu karantény nebo onemocnění koronavirem výrazně méně. Důvodem je čerpání „izolačky“.

Reklama text pokračuje pod reklamou

Výpočet nemocenské, kterou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení, a náleží od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti se z důvodu karantény nebo onemocnění koronavirem nemění. Zvyšují se však příjmy zaměstnance v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti, kdy náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Maximální příspěvek formou izolačky může během měsíců března a dubna činit 370 Kč.

Jak je to s ochrannou lhůtou?

Nemocenskou lze čerpat i po skončení zaměstnání, pokud dojde k pracovní neschopnosti v 7denní ochranné lhůtě. Pro náhradu mzdy vyplácenou zaměstnavatelem však není legislativou ochranná lhůta stanovena.

Izolačka a práce na dohody

Nárok na příspěvek formou izolačky mají i zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, podmínkou je, že takové zaměstnání musí zakládat účast na nemocenském pojištění. To znamená, že hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce musí být 10001 Kč a více a hrubá měsíční odměna z dohody o pracovní činnosti musí být 3500 Kč a více.

Žádná administrativa pro zaměstnance

Za pracovní neschopnost v prvních dvou týdnech karantény nebo nemoci koronavirem obdrží zaměstnanci náhradu mzdy zvýšenou o příspěvek formou „izolačky“ automaticky, nemusí vyplňovat žádné speciální formuláře navíc. Stačí mít standardně vystavenou neschopenku od lékaře.

Mateřská a otcovská = žádná změna

Epidemie koronaviru nemá žádný vliv na výpočet dalších nemocenských dávek, jako je peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) a otcovská. Na obě tyto dávky vzniká nárok pouze při splnění zákonných podmínek a po stanovenou podpůrčí dobu, přičemž výše mateřské i otcovské závisí na dosahovaném předchozím příjmu, zpravidla 12 kalendářních měsících. Mateřská náleží 28 týdnů nebo 37 týdnů v případě vícečetného porodu. Otcovskou pobírají tatínci po dobu jednoho týdne během šestinedělí.

Reklama text pokračuje pod reklamou

Petr Gola

Reklama

Reklama

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí