Kdo zdaní příjmy z pronájmu?

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Výhodou příjmů z pronájmu je nižší zdanění než u příjmů ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti. Příjem plynoucí z pronájmu nemovitosti ve společném jmění manželů lze daňově optimalizovat.

Z příjmu z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob lze uplatnit buď skutečné výdaje, nebo výdaje paušálem. Pro příjmy z pronájmu je možné použít 30% výdajový paušál. Za kalendářní rok 2018 je možné výdaje uplatnit maximálně do částky 300 000 Kč. Ve výdajovém paušálu jsou přitom zahrnuty všechny výdaje, nelze uplatnit žádné výdaje nad rámec paušálu.

Nemovitost ve společném jmění manželů

Příjmy planoucí manželům ze společného jmění manželů, se zdaňují jen u jednoho z nich. Legislativou není stanoveno, který z manželů. V případě, že jeden z manželů nevyužívá pro ostatní zdanitelné příjmy všechny daňové slevy a daňové odpočty, na které má nárok a zdaní příjmy z pronájmu, tak manželé v souhrnu zaplatí méně na dani z příjmu fyzických osob.

Praktický příklad

Manželé Zelení pronajímají nemovitost ve společném jmění manželů, hrubý zisk z pronájmu za rok 2018 činil 100 000 Kč. Pan Zelený uplatnil všechny daňové slevy a daňové odpočty při výpočtu čisté mzdy ze zaměstnání. Jestliže bude hrubý zisk z pronájmu zdaňovat pan Zelený, tak bude daň z příjmu činit 15 000 Kč (15 % z 100 000 Kč). Paní Zelená za rok 2018 nevyužívá v plném rozsahu daňové slevy a daňové odpočty, neboť pracovala pouze pět měsíců v roce 2018 za minimální mzdu. Z daňového hlediska je výhodnější, aby příjmy z pronájmu zdanila paní Zelená.

Povinnost podat daňové přiznání

Majitelé nemovitosti s příjmy z pronájmu musí za rok 2018 podat daňové přiznání. Při vyplňování daňového přiznání je nutné vyplnit přílohu číslo dvě. Daňové povinnosti nemůže za zaměstnance vyřídit zaměstnavatel, jestliže jeho roční příjmy dle § 7, § 8, § 9 a § 10 činí více než 6 000 Kč. I zaměstnanci pracující pouze pro jednoho zaměstnavatele musí v takovém případě vyplnit daňové přiznání k dani z příjmu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí