Druhý z manželů má nárok na pozůstalostní důchod

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Mezi vyplácené pozůstalostní důchody v Česku se řadí vdovské důchody a vdovecké důchody. Podmínky pro výplatu obou těchto důchodů jsou stejné. Za jakých podmínek lze vdovský či vdovecký důchod pobírat?

S ohledem na nároky na vdovský či vdovecký důchod je manželství velmi důležité a přináší státní ochranu. Při splnění zákonných podmínek náleží vdovský či vdovecký důchod pouze po zemřelém manželovi či zemřelé manželce. Družka nemůže vdovský důchod nikdy pobírat. Ze zákona náleží vdovský důchod jen po zemřelém manželovi.

Praktický příklad

Vdově Simoně zemřel manžel, který již pobíral starobní důchod. Přestože manželství trvalo jenom tři roky, tak vdově Simoně bude přiznán vdovský důchod. Naproti tomu slečně Janě, která žila dvacet let se zemřelým přítelem Luďkem a vychovala s ním dvě děti, nemůže být vdovský důchod přiznán. Ani při výchově dětí nevzniká družce nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi.

Nutná doba pojištění

Ani manželka nemá po zemřelém manželovi nárok na vdovský důchod automaticky. Nárok na vdovský (vdovecký důchod) vzniká v případě, že zemřelý v době úmrtí pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínku pro přiznání starobního či invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu. V praxi nebývá přiznán vdovský či vdovecký důchod zejména při dlouhodobé nezaměstnanosti zemřelého. Pokud zemřelý ještě nepobíral starobní nebo invalidní důchod, tak při dlouhodobé nezaměstnanosti nesplní nutnou dobu pojištění.

Příjmy manželky nehrají roli

Pokud jsou splněny podmínky pro přiznání vdovského či vdoveckého důchodu, potom je pozůstalostní důchod vyplácen bez ohledu na finanční situaci vdovy (vdovce). Z důvodu vysokého vlastního příjmu nedochází k žádnému krácení vdoveckého důchodu.

Petr Gola

Další články k tématu Manželé a finance

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí